Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Kovo, 2016

Psalmyno grafikas

Mistagogija - 11 - Politinė bendrija ir krikščionys

Ką reiškia „Extra Ecclesiam nulla salus“?

Kodėl švenčiame Velykas?

Jėzus Korane ir apokrifuose

Dalyvavau TV laidose

Akedija, Evagrijus Pontietis ir Gabrieliaus Bungės antimodernizmas

Psalmyno skaitymo grafikas

Kankiniai iki Kristaus (1-4 Mak)

Filmas „Palyginimai“ (Pamokymai iš ortodoksų tradicijos)

Gavėnios minėjimai

Išsivadavimo teologija ir Ortodoksų Bažnyčia

Meditacija apie Aušros vartų Dievo Motinos ikoną

Mistagogija - 10 - Malda, sugrudimas, demonai