Kun. V. Seliavko: Mintys prieš bažnytinį teismą


Bažnytiniam teismui nuteisus kun. Gintarą Jurgį Sungailą, aš ir kiti tėvai taip pat gavome "šaukimus" į teismą šių metų birželio 27 d.

Pirmiausia į akis krinta tai, kad šaukimas suformuluotas kaip kaltinimas. Esame kviečiami ne kartu aiškintis tiesą, bet būti nuteisti. Akivaizdu, kad šis sprendimas jau priimtas.

Antrasis dalykas - patys kaltinimai. Jie suformuluoti taip miglotai, kad labiau primena mitingo skanduotes. Šie kaltinimai skamba taip pat absurdiškai, kaip jeigu pasaulietiniame teisme prokuroras prašytų skirti mirties bausmę "už įstatymo pažeidimą", bet nenurodytų, kokie įstatymai, kaip ir kada buvo pažeisti.

Ne veltui bausmę palyginau su mirties bausme. Kunigystės atėmimas yra paskutinioji bausmė kunigui, iš kurios kelio atgal nebėra. Ši priemonė paprastai taikoma labai sunkiems nusikaltimams (nužudymas, kiti sunkūs nusikaltimai...). Dievobaimingi arkivyskupai jos griebiasi labai retai ir labai atsargiai. Tikrai ne už tai, kad kunigai kritikuoja savo vyresnybę ar žiniasklaidoje išsako poziciją, nesutampančią su "partijos linija" vienu ar kitu klausimu (šiuo atveju kritikuoja patriarchą, kuris laimina Rusijos agresiją Ukrainoje). Ir apskritai viešai prabilti apie tai, ką bažnytinės valdžios institucijos yra įpratusios daryti slapta. Pasirodo, mūsų kunigų išsakyta karą laiminančio patriarcho kritika ir pačių vadovų veiksmų viešas aptarimas yra pati baisiausia nuodėmės rūšis, panaši į žmogžudystę, už kurią gali būti atimta kunigo gyvybė.

Akivaizdu, kad čia esama ir kito tikslo - įbauginti liekančius Maskvos patriarchate kunigus, kad jie nedrįstų kelti balso prieš vyresnybę. Ir nesvarbu, kad ši vyresnybė ramia sąžine derina Prisikėlusiojo Kristaus skelbimą su palaiminimu (suprask, palaikymu ir pateisinimu) monstriško siaubo, kuris šiandien dėl Rusijos kaltės vyksta Ukrainoje.

Apie kokią laisvę Kristuje galime kalbėti, kai kunigo "laisvės" lygį nustato neribota vyskupo valdžia? Klausimas retorinis. O ką turėtų išgyventi kaimenė, kai jos ganytojai naikinami už nuomonę, prieštaraujančią Kremliui lojalaus patriarchato pozicijai? Tai irgi retorinis klausimas.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai