Velykinių valgių palaiminimas (pašventinimas)Kun.: Palaimintas mūsų Dievas visais laikais, dabar ir visados, ir per amžių amžius.
Žmonės: Amen.

Per Velykas: Kristus prisikėlė iš mirusiųjų, mirtį nugalėjo mirtimi, ir esantiems kapuose gyvenimą dovanojo. (3 k.)
[Trišventas...Tėve mūsų]

Malda mėsos palaiminimui

Kun.: Melskimės Viešpačiui.
Žm.: Viešpatie, pasigailėk.

Kun.: Viešpatie Jėzau Kristau mūsų Dieve, pažvelk į mėsos patiekalus ir pašventink juos, kaip pašventinai aviną, kurį Tau atvedė ištikimasis Abraomas, ir kaip tą avinėlį, kurį Abelis Tau atnašavo kaip derliaus auką. Kaip nupenėtą veršiuką, kurį liepei papjauti Savo sūnui palaidūnui, sugrįžusiam pas Tave. Kad kaip jis galėjo mėgautis Tavo gerumu, taip mes Tavo palaimintais ir pašventintais valgiais pasimėgautume.

Nes Tu esi Tikrasis Valgis ir Gėrybių Davėjas, ir Tau šlovę mes teikiame, su Bepradžiu Tavo Tėvu ir Švenčiausiąja, Gerąją, Gyvybe Teikiančia Tavo Dvasia, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

Malda pieno ir kiaušinių palaiminimui

[Kun.: Melskimės Viešpačiui.
Žm.: Viešpatie, pasigailėk.]

Kun.: Valdove, Viešpatie, mūsų Dieve! Tu sukūrei ir sutvėrei visa, kas yra. Prašome, palaimink šį [raugintą] pieną, [ir šiuos pieno patiekalus], kartu su juo [jais] ir kiaušinius. Tesaugo mus Tavo malonė, kad juos valgydami, prisipildytume Tavo dosniai duodamų gėrybių ir Tavo neapsakomos šlovės.

Nes Tavo yra valdžia, ir Tavo karalystė ir galybė, ir garbė, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen.
 
Troparas, 2 tonas
Kai Tu, o Nemirtingasai Gyvenime,/ nužengei į mirties buveinę,/ Bemat pragarą numarinai dieviškumo švytėjimu,/ mirusius iš požemių pakėlei,/ o tai regėdamos visos dangiškosios galybės užgiedojo:/ „Gyvybės Davėjau, Kristau, mūsų Dieve, garbė Tau“.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai