Šv. Velykų troparas „Kristus prisikėlė...“Šv. Velykų (Kristaus prisikėlimo) troparas, 5 t. 
„Kristus prisikėlė iš mirusiųjų, 
mirtį nugalėjo mirtimi 
ir esantiems kapuose 
gyvenimą dovanojo“ 

Šis troparas - pagrindinis ortodoksų šv. Velykų himnas, kuris, kaip ir kiti troparai, giedamas ir kaip atskira giesmė, ir kaip psalmių priegiesmis. Kaip priegiesmis jis giedamas „Tepakyla Dievas ir išsisklaido Jo priešai...“ (Ps 67/68) ir „Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, Jis maloningas per amžius...“ (Ps 117/118) psalmėms. Taipogi kaip priegiesmis himnas naudojamas šv. Jono Damaskiečio (675-749) parašytame šv. Velykų kanone. Tikslus giesmės žodžių autorius ar parašymo laikas nežinomi, tačiau ji parašyta iki VI a., kai kas netgi spėja, kad II a.

Pirmoji troparo eilutė „Kristus prisikėlė iš mirusiųjų“ (Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν) yra 1 Kor 15,20 parafrazė: „Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių“ (Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν). 

Antroji eilutė: „mirtį nugalėjo mirtimi“ yra nuoroda į 1 Kor 15,54-55:
„Pergalė sunaikino mirtį! 
Kurgi, mirtie, tavoji pergalė? 
Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?“

Pastaroji ir ketvirtoji eilutė - „gyvenimą dovanojo“ - taip pat nurodo į 2 Tim 1,10: „pasirodžius mūsų Išganytojui Kristui Jėzui, kuris sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą“. „Esantys kapuose“ (Šeole, pragaruose) minimi Jn 5,28: „ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą“

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai