Kodėl Gavėnios metu Eucharistija - vakare?Gavėnia yra viena iš nedaugelio liturginių išimčių, kai Švč. Komuniją ortodoksai gali priimti vakare. Tam specialiai sudarytos Anksčiau Pašventintųjų Atnašų Dieviškosios Liturgijos apeigos. Jos prasideda kaip vakarinė, tačiau po skaitinių atliekamos specialios apeigos, kurių metu iš tabernakulio išimamas sekmadienį pašventintas Kristaus Kūnas ir Kraujas, šias Atnašas ir priima kunigas bei dalija tikintiesiems (jos nešventinamos, Eucharistinio kanono nėra).

Kodėl visus metus Eucharistija priimama ryte, o Gavėnios šiokiadieniais (bet ne šeštadienį ir sekmadienį) - vakare? Tai susiję su liturginių nuostatų knygos - Tipikono - nuostatais, liečiančiais pasninką. Pagal Tipikono logiką, Eucharistija - visada didelė šventė ir ją priėmus negalima pasninkauti. Kita vertus, pasninkas dažnai suprantamas kaip nieko nevalgymas iki vakaro, o ne tiesiog tam tikrų valgių atsisakymas (kuris vadinamas ne pasninku, o susilaikymu). Taigi, priėmus Eucharistiją negalima liūdėti ir pasninkauti, kas reiškia negalima nevalgyti.

Tipikonas draudžia pasninką šeštadienį ir sekmadienį, nes tai visada šventinės dienos, todėl Gavėnios šeštadienio ir sekmadienio Liturgijos vyksta įprastu laiku, ryte. Po to nepasninkaujama, t.y. nebadaujama. Taigi, jei šeštadienį ir sekmadienį švenčiama normali Dieviškoji Liturgija, ir ji atliekama įprastu laiku - ryte, tai šiokiadieniais - nuo pirmadienio iki penktadienio - pasninkaujama, pilnos Dieviškosios Liturgijos apeigos, normalus Eucharistijos šventimas nevyksta. 

Tam, kad savaitės bėgyje pasistiprintų ir išgyventų vienybę Kristuje, vienuoliai praktikavo Švč. Komunijos priėmimą be Eucharistijos apeigų (tokios apeigos taipogi teoriškai leidžia dykumoje apsieiti be kunigo, nes jose nevyksta Sakramentas). Kadangi visą dieną iki vakaro jie norėjo ir turėjo pasninkauti, nieko nevalgyti, Eucharistiją jie priėmė tik vakare, saulei nusileidus. Po jos dienos pasninkas pasibaigdavo.

Ta pati logika galioja ir kitoms išimtims ortodoksų kalendoriuje, kai Dieviškoji Liturgija jungiama su vakarine. Pavyzdžiui, jeigu šv. Kalėdos arba Teofanija švenčiamos sekmadienį arba pirmadienį, šventės išvakarėse nėra pasninko. Todėl šventės išvakarėse Eucharistija švenčiama įprastų laiku, ryte.

Jeigu Šv. Kalėdos arba Teofanija išpuola bet kurią kitą savaitės dieną, pavyzdžiui, trečiadienį, tai išvakarėse ryte Liturgijos nėra. Liturgija pagal Tipikoną turi būti švenčiama jau po dienos pasninko, vakare, sujungta su vakarine.

Taigi, Švč. Komunija Gavėnios metu priimama vakare, nes šitaip derinamas dalyvavimas Eucharistijoje ir pasninkas. Pasninkas visada turi eiti prieš, o ne po Eucharistijos.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai