Barberini kodeksas


Vienas gražių dalykų ortodoksų tradicijoje yra tai, kad nesvarbu kokio amžiaus tekstą atsiversi - I, V ar XV, visur bus tam tikra tąsa ir didelis panašumas. Nuotraukoje - pirmasis puslapis iš seniausio mus pasiekusio rankraščio su Dieviškosios Liturgijos tekstu, jis užrašytas VIII a. pabaigoje (Barberini Euchologion). VIII a. pabaiga - tai klasikinio Bažnyčios Tėvų laikotarpio pabaiga, ir ši Liturgija atspindi tą Liturgija, kuri susiklostė Bažnyčios Tėvų laikais. Jos eiga, struktūra, o kas įstabiausia - netgi maldų tekstai faktiškai nesiskiria nuo to, ką skaitome šiandien.

Nuotraukoje matyti Proskomidijos malda, kurią ir šiandien skaito kunigas ruošdamas duoną pamaldų pradžioje:

Diẽve, mū́sų Diẽve, kurìs àtsiuntei Dangaũs Dúoną, maĩstą visám pasáuliui – mū́sų Viẽšpatį ir̃ Diẽvą Jė́zų Krìstų! Mū́sų Gélbėtoją, Atpirkė́ją ir̃ Geradãrį, láiminantį ir̃ šventinantį mùs! Pàts paláimink šiàs Ãtnašas ir̃ priimki jàs añt Sàvo dañgiškojo aũkuro. Atmiñk Jàs atnašãvusius ir̃ tuõs, ùž kuriuõs Jõs atnašáutos, nès esì Gẽras ir̃ Mýlintis Žmónes. Léisk mùms nepasmerktiems toliaũ atlìkti Tàvo Šventų̃jų Slėpinių̃ veiksmùs, idañt bū́tų apréikštas ir̃ pašlóvintas Tàvo garbingiausiasis ir̃ prakilniáusiasis var̃das – Tė́vo ir̃ Sūnaũs, ir̃ Šventósios Dvãsios, dabar̃ ir̃ visadõs, ir̃ per̃ ámžių ámžius. Ãmen.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai