Rusios Bažnyčios naujųjų kankinių ir išpažinėjų ikona


Savaime suprantama, bolševikų nužudyti ir kankinti šventieji pirma buvo kanonizuoti išeivijoje, o tik 2000 m. - buvusios Sovietų Sąjungos valstybėse. Ikona, kurią matote, nutapyta specialiai tai kanonizacijai. Pirmosios kanonizacijos metu oficialiai kanonizuoti buvo „Rusijos naujieji kankiniai ir išpažinėjai“, kaip užrašyta ant ikonos, 2013 m. Šv. Sinodas atnaujino sąrašą ir pakeitė pavadinimą į „Rusios Bažnyčios naujieji kankiniai ir išpažinėjai“, taip išplėsdama geografines ribas.

Ikonos centre - caras Nikolajus I su šeima, kurie gerbiami už tai, kad skatinami krikščioniško tikėjimo nesipriešino revoliucijai jėga, nekeikė savo priešų, o su vidine ramybe bei susitaikymu pasitiko mirtį. Jų fone - Išganytojo Kristaus katedra, didžiausioji Maskvos šventovė, kurią susprogdino bolševikai (jos vietoje planavo statyti tarybų rūmus su milžiniška Lenino statula, bet projektui žlugus pavertė vietą į baseiną).

Aplink imperatorišką šeimą stovi už tikėjimą nužudyti vienuoliai, vienuolės, kunigai. Kiek aukščiau stovi altorius su kryžiumi, prie kurio stovi kalėjimą, o galbūt ir nužudymą iškentęs patriarchas Tichonas ir įvairūs nužudytieji vyskupai.

Pačiame ikonos viršuje sėdi Kristus dangiškosios Bažnyčios apsuptyje. Mažuose langeliuose aplink ikoną pavaizduotos įvairios persekiojimų ir kankinystės scenos.

Kairysis viršutinis langelis - kalinimas ir sušaudymai Solovjovkų lageryje, žemesniame. Dešinėje pusėje - kun. Petro Poliansko kalinimas ir sušaudymas.

Kairėje antras langelis - vysk. Benjamino ir jo „bendrininkų“ teismas, mirties nuosprendžio skelbimas.

Dešinėje - vyskupų Androniko ir Hermogeno kankinystė Sibire

Kairėje - pogromas Maskvos šv. Sergijaus Švč. Trejybės vienuolyne ir šv. Sergijaus relikvijų konfiskacija.

Dešinėje - vienuolės Elžbietos Fiodorovnos ir su ja buvusių vienuolių kankinystė.

Kairėje - patriarcho Tichono areštas

Dešinėje - imperatoriaus šeimos nužudymas

Paskutinėje eilėje, iš kairės į dešinę - masinis tikinčiųjų šaudymas Butovo poligone, procesijos sušaudymas Astrachanėje, metropolito Vladimiro sušaudymas Kijeve, kunigo suėmimas pamaldų metu, Sarovo vienuolyno uždarymas ir šv. Serafimo Saroviečio palaikų konfiskacija, Kazanės metropolito Kirilo sušaudymas.

Šventųjų sąraše - apie 2 tūkst. asmenų, iš jų 9, kurių gyvenimas susijęs su Lietuva. Tačiau sąrašas ne tik nuolat pildomas, bet ir atviras, nes visų nužudytųjų ar patyrusių kentėjimų del tikėjimo vardai, ko gero, niekada nebus žinomi.


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai