Velykų ir Sekminių laikas

Ortodoksų Bažnyčioje Gavėnia susideda iš šventojo keturiasdešimtdienio, Lozoriaus šeštadienio, Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės. Kiekviena Gavėnios savaitė, priklausomai nuo to, kas minima jos sekmadienį, turi tam tikrą temą (Gavėnios sekmadieniai). Lygiai taip pat yra 8 (9) teminiai sekmadieniai po Velykų.


1 savaitė po Velykų - vadinama „Šviesos savaitė“.

1 sekmadienis po Velykų. Atvelykis (Antipascha), šv. Tomo sekmadienis.

Antrosios savaitės antradienis - slavų mirusiųjų šventė - „Radonica“.

2 sekmadienis po Velykų. Mirą nešusių moterų sekmadienis, ortodoksų moterų diena.

3 sekmadienis. Paralyžiuotojo sekmadienis.

4 sekmadienis. Samarietės sekmadienis. Prisimenamas Kristaus pokalbis prie šulinio su samariete.

5 sekmadienis. Aklojo sekmadienis. Prisimenamas aklojo išgydimas.

6 sekmadienis. Pirmojo visuotinio susirinkimo tėvų sekmadienis. Prisimenami 325 metais vykusio Nikėjos susirinkimo Tėvai.

septintos savaitės trečiadienis. Paskutinė Velykų laiko diena („otdanije“). Nuo jos nebesisveikinama „Kristus prisikėlė“.

septinos savaitės ketvirtadienis. Kristaus žengimas į dangų.

Šeštadienis. Mažosios Vėlines, mirusiųjų minėjimas.

7 sekmadienis. Šv. Sekminės. Šventosios Dvasios nusižengimas ant apaštalų, Švč. Trejybės šventė.

Pirmadienis po Sekminių - Šventosios Dvasios diena

8 sekmadienis. Visų šventųjų diena.

(9 sekmadienis. Tik Rusios Ortodoksų Bažnyčioje - visų Rusios žemės šventųjų diena)
Keturiasdešimt dienų po Velykų vadinamos „Velykų laiku“, naujas liturginis laikas prasideda 50 dienų po Velykų - per Šv. Sekmines. 50 dienų laikas dar vadinamas „šventuoju penkiasdešimtdieniu“, Pentikostija, nuo šio pavadinimo kilo graikiškas Sekminių šventės pavadinimas ir tam laikui skirtos pamaldų knygos pavadinimas - Pentikostrijus.

Viena šio laiko įdomybių - jei Gavėnios metu savaitė baigdavosi sekmadieniu, tai Velykų laiku ir visus likusius metus savaitė Ortodoksų Bažnyčioje prasideda sekmadieniu. Sekmadieniai po Sekminių jau neturi specialių, slenkančių atminimų (išskyrus minėtus), todėl skaičiuojami tiesiog - 1 sekmadienis po Sekminių, 2 sekmadienis po Sekminių... 30 sekmadienis ir taip toliau iki pat Kalėdų, prieš kurias yra 2 pasiruošimo sekmadieniai.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai