Ortodoksų Bažnyčios poezija (1): psalmodija ir troparai


Ortodoksų liturginiame gyvenime beveik viskas yra giedama. Net daugelis kunigo žodžių tariami ne paprastu balsu, o rečitatyvu. Todėl, kaip mėgsta sakyti lenkų bažnytinės muzikos profesorius Włodzimierzas Wołosiukas, Ortodoksų Bažnyčią drąsiai galima vadinti „giedančiąja Bažnyčia“ – epitetu, kurį tradiciškai sau taikė ir kai kurios protestantų Bažnyčios.

Bet kas, kas yra lankęsis ortodoksų pamaldose, pastebėjo, kad pamaldos gerokai ilgesnės nei katalikų ar protestantų. Eilinė sekmadienio Dieviškoji liturgija (šv. Mišios) trunka mažiausiai pusantros valandos, gavėnios ar šventinės pamaldos gali trukti kelias valandas ir daugiau. Vienuolynuose pamaldos gali trukti netgi ilgiau negu parą, tiesa, tada paprastai tarnaujantieji ir besimeldžiantieji keičiasi: kol vieni dirba, kiti – meldžiasi.

Tokioms ilgoms pamaldoms reikia ir daugybės tekstų – gavėnios metu Psalmynas per savaitę pamaldose perskaitomas arba sugiedamas tris kartus (o dalis psalmių dar nuolat kartojamos kituose tekstuose), Didžiąją savaitę per pamaldas perskaitomos visos keturios evangelijos. Bet pamaldų dalių daug daugiau – tai troparai, stichiros, kanonai, prokimenai ir kt. (liturginiai terminai transkribuojami pagal šiuolaikinį bažnytinės graikų kalbos tarimą). Visa tai – Ortodoksų Bažnyčios liturginės poezijos palikimas.

Kadangi šiuo metu didžiausioje pagal tikinčiųjų skaičių ir geografinę aprėptį Rusios Ortodoksų Bažnyčioje naudojami tekstai parašyti ne originalo (graikų) kalba, o dažniausiai yra pažodiniai jų vertimai į bažnytinę slavų kalbą, kelis šimtmečius netgi buvo pamiršta, kad šie tekstai – poezija. Pasak archimandrito Kiprijono Kerno, ortodoksų poezijos „atradimas“ XIX a. priklauso katalikų kardinolui Jeanui-Baptiste’ui-François Pitra, kuris Sankt Peterburgo archyvuose rado šv. Romano Saldžiabalsio kondakus, Teodozijaus Aleksandriečio „Gramatiką“ ir kitus veikalus, įrodančius, kad graikiškoji ortodoksų bažnytinė poezija turėjo (ir tebeturi) gerai išplėtotą poetinę formą.

Šioje straipsnių serijoje šiek tiek supažindinsime su ortodoksų liturginės ir paraliturginės poezijos žanrais.


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai