„Kasdienė duona“ | Mk 4, 1-91 Jėzus vėl ėmė mokyti paežerėje. Prie jo susirinko didžiausia minia, kad jis net įlipo į valtį ežere ir sėdėjo ant vandens, o visa minia liko sausumoje palei ežerą. 2 Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais. Mokydamas kalbėjo: 3 „Paklausykite! Antai sėjėjas išsirengė sėti. 4 Jam besėjant, dalis grūdų nukrito palei kelią, ir atskridę paukščiai juos sulesė. 5 Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių, ir greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. 6 Bet, saulei užtekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. 7 Kiti krito tarp erškėčių; erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus. 8 Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių: vieni trisdešimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, treti šimteriopą“. 9 Jis dar pridūrė: „Kas turi ausis klausyti – teklauso!“


Klausomės Viešpaties palyginimo apie sėjėją, kuris išsirengė sėti. Pats Mokytojas netrukus mums paaiškins apie ką šis palyginimas. O mes tuo tarpu galime atkreipti dėmesį į kai ką kitą. Tik pažvelkime kiek įvairių negandų gali atsitikti su sėklomis: dalį grūdų sulesė paukščiai, kiti sudygo bet neturėjo stiprių šaknų ir nudžiuvo, kiti augo tarp erškėčių ir tie juos nustelbė. Ir tik viena galimybė duoti vaisių – tai pakliūti į gerą žemę. Taigi, šiandien galime atkreipti dėmesį į tai kaip sunku šiame pasaulyje duoti gerą derlių, kiek daug pagundų, trukdžių, įvairių kliūčių ir nepalankios aplinkos. Gali pasirodyti, kad tai tik sėkmės reikalas pakliūti į derlingą žemę, štai kažkam pasisekė, o kažkam ne. Tačiau, kaip pamatysime iš Viešpaties paaiškinimo – žemė tai žmogus, o tiksliau žmogaus širdis. Ir visi tie trukdžiai ir kliūtys tūno žmogaus – mano ir tavo – širdyje. Todėl tai nėra sėkmės dalykas, tačiau kruopštaus ir sąžiningo darbo su savimi rezultatas: išpuoselėti dirvą, kad ji taptų vaisinga.
Šiandien, penktadienį, yra gera proga atkreipti dėmesį į tuos blogus dalykus tūnančius mūsų širdyse ir pradėti apsivalymą nuo jų.

Šiandien dėkosiu Dievui, kad kviečia mane tapti „derlinga žeme“.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad pamatyčiau savo širdies ydas ir pradėčiau kovą su jomis.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai