„Kasdienė duona“ | Mk 10, 46-52

46 Taip jie ateina į Jerichą. O iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklas elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus) sėdėjo prie kelio. 47 Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarėnas, jis pradėjo garsiai šaukti: „Dovydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!“ 48 Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ 49 Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: „Drąsos! Kelkis, jis tave šaukia“. 50 Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. 51 Jėzus prabilo į jį: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“ 52 Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.

Jericho neregys. Išties garsus personažas, garsus ne tik dėl to, kad garsiai šaukia, bet ir mėgiamas pamokslininkų ir Evangelijos mylėtojų. Jis yra tas, kuris nepaiso aplinkinių nuomonės. Jis nebuvo beprotis ar chamas. Tiesiog jis buvo aklas, bet girdėjo apie Jėzų, apie Jo stebuklus ir tikėjo, kad Jėzus gali jam padėti. Todėl vos tik gavęs šansą, jis nenorėjo ir negalėjo to šano prarasti. Jam buvo nesvarbu, ką apie jį galvoja kiti žmonės, jam neberūpėjo gražios manieros, juk nemandagu elgetai šaukti mokytoją, perrėkiant visus padorius žmones... Bartimiejus norėjo praregėti.

Bartimiejus yra pavyzdys kiekvienam iš mūsų, ne tik tuomet, kai mums kažko reikia iš Dievo, kad mes šauktumės Jo. Tai taip pat savrbu, tačiau daug svarbiau suprasti, kad mums Jėzaus reikia, kad Jis mus išgelbėtų. Ne iš kažkokios negalios, gyvenimiškos problemos ar bėdos, bet kad Jis mus IŠGELBĖTŲ amžinajam gyvenimui, gyvenimui su Dievu, išgelbėtų iš nuodėmės ir mirties, kad Jo kraujas mus nuplautų ir išteisintų. Štai dėl ko turime kasdien šauktis Jėzaus vardo. Ir nesvarbu, kad aplinkiniai mus tildys, kad atrodysime kvailai. Šauktis turime kasdienėje maldoje, o taip pat vienydamiesi su Kristumi komunijoje. Net jei viskas aplinkui bylos: nutilk, nesimelsk, kam tu tai darai? Turime išlikti drąsūs ir tikėti kaip Bartimiejus tikėjo, o Viešpats tikrai atsilieps.

Šiandien dėkosiu Dievui už Bartimiejaus pavyzdį.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad nepasiduočiau aplinkinių spaudimui nutilti ir nustoti tikėti, kad Jėzus gali mane išgelbėti.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai