Kas yra „adatos ausis“? (Mt 19,24; Mk 10,25; Lk 18,25)

„Jėzus prabilo: „Kaip sunkiai turtuoliai pateks į Dievo karalystę! Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę!“
Pasak Luko Evangelijos, po to, kai vienas didikas pasakė, kad laikosi visų Dievo įstatymų ir vis dar klausė, kaip laimėti amžinąjį gyvenimą, Jėzus jam liepė parduoti visą savo didelį turtą, išdalyti vargšams ir sekti paskui jį. Turtuoliui nusiminus, Jėzus pasakė palyginimą apie tai, kad lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę!“.

Ilgus amžius Biblijos aiškintojai laužė galvą, kaip interpretuoti šį palyginimą. Jėzaus žodžiai skamba paradoksaliai - juk kupranugaris pralįsti pro adatos skylutę (ausį) negali, tai neįmanoma. O Jėzus sako, kad šis neįmanomas dalykas lengvesnis, nei turtuolio išganymas! Bijodami tokių „kietų“ Jėzaus žodžių egzegetai sukūrė eilę paaiškinimų.

TEORIJA APIE JERUZALĖS VARTUS

Vienas dažniausių aiškinimų, kurį pateikia pamokslininkai šiandien, sugalvotas viduramžiais (IX-XV a.), teigia, kad „adatos ausis“ - tai vienų iš Jeruzalės vartų pavadinimas. Kartais pateikiama ištisa istorija apie tai, neva šalia didžiųjų miesto vartų buvo mažesni, ir, naktį užrakinus didžiuosius vartus, tekdavo lįsti pro mažuosius, pro kuriuos kupranugaris stipriai tilpdavo (kiti sako, kad net turtuoliui tekdavo nulipti nuo kupranugario ir eiti keliais). Graži idėja - turtuolis bet kokiu atveju turi nulipti nuo gyvūno, bet kokiu atveju turi eiti pėsčiomis, be turto rankose, pažemintas.

Jei nuvažiuotumėte ekskursijon į Jeruzalę, gidai jums parodytų net ne vienus, o daugybę vartų, kurie neva ir yra ta „adatos ausis“. Viena bėda - istorikai nežino nė vieno liudijimo, kad kada nors Jeruzalėje būtų egzistavę tokie vartai, o visos tos „adatos ausys“ pastatytos krikščionių piligrimams jau po to, kai atsirado šis Biblijos aiškinimas.

Pasvarsčius kritiškai panašu, tarsi šis aiškinimas sušvelnina Jėzaus radikalumą ir suteikia turtuoliui viltį. Nebūtina visko parduoti, nebūtina išsižadėti turto, pakanka stotis ant kelių ir būsi išganytas. 

TEORIJA APIE KUPRANUGARIO VILNĄ

Kita išradinga teorija pasirodė jau moderniaisiais laikais, kai pasirodė tekstų kritikos mokslas. Ji teigė, esą rankraščiuose įsivėlė klaida ir turėta omenyje virvė (siūlas), o ne kupranugaris. Ši teorija rėmėsi prielaida, kad žodžiai kupranugaris (κάμηλος) ir virvė iš kupranugario vilnos (κάμιλος) biblinėje graikų kalboje tariasi vienodai (kamilos), tik rašosi skirtingai. Perrašinėtojams rašant diktuojamą Biblijos tekstą, jie galėjo padaryti klaidą ir taip rankraščiuose turime „kupranugarį“ vietoje „siūlo“.

Kai kurie dar nurodo į aramėjiško gamla reikšmę. Gamla reiškia ir kupranugarį, ir virvę.

Tiesa ta, kad žodis „siūlas“ (κάμιλος) rankraščiuose atsirado daug vėliau, nei kupranugaris (κάμηλος) ir rankraščiuose yra labai retas. Daug labiau tikėtina, kad kai kurie vėlesnių amžių perrašinėtojai nesitikėjo išgirsti keisto palyginimo apie kupranugarį ir adatą ir todėl tiesiog patys keitė į siūlą“ (κάμιλος).

JĖZUS SAKO KĄ SAKO

Biblistai apėjo ratą ir suprato, kad Jėzus sako tai, ką sako. Šiuolaikinių biblistų rabiniškoje pirmųjų amžių literatūroje buvo aptiktas persiškas posakis: „lengviau drambliui išlįsti pro adatos ausį... [negu kažkas]“. Greičiausiai Jėzaus laikų žydai tiesiog perėmė persišką priežodį apie dramblį ir pakeitė jame minimą gyvūną - juk Palestinoje nėra dramblių, o didžiausias ten esantis gyvūnas - kupranugaris. Taip ir atsirado posakis „lengviau kupranugariui...“.

Ironiška - Biblijos aiškintojams teko nueiti ilgą kelią, kad įsitikintų, jog Jėzus sako tai, ką sako - kad lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Šie žodžiai stiprūs, skandalingi, jų paradoksalume ir slypi galia. Tačiau turtuoliams neverta nusiminti kaip tam didikui, nes „neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmanoma“ (Mk 10,27).

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai