Lk 1, 26-38 („Apreiškimas Marijai“)

26 Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, 27 pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. 28 Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ 29 Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. 30 O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
31 Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų,
kurį pavadinsi Jėzumi.
32 Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.
Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą;
33 jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius,
ir jo viešpatavimui nebus galo“.
34 Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ 35 Angelas jai atsakė:
„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs,
ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu;
todėl ir tavo kūdikis bus šventas
ir vadinamas Dievo Sūnumi.
36 Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, 37 nes Dievui nėra negalimų dalykų“.38 Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir angelas pasitraukė.

Šiandien švenčiame Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai šventę, kuri paprastai švenčiama kovo 25 d. kadangi šiais metais ji buvo Didžiąją savaitę šventė persikėlė į balandžio 4 d. Po Velykų savaitės, po Dievo Gailestingumo iškilmės, kuomet džiugiai minėjome nuostabius ir didžius Dievo darbus, Jo begalinę meilę mums, turime progą prisiminti kaip prasidėjo mūsų Išgelbėtojo Jėzaus atėjimas į šį pasaulį. Kad Dievas taptų žmogumi reikėjo paprastos, nuolankios ir kuklios mergaitės sutikimo. Kad žmonės būtų išgelbėti iš nuodėmės ir turėtų dalį amžinajame gyvenime Dievas turėjo tapti žmogumi ir įsikūnyti per mergelę, Jis pasirinko Mariją. Visagalis Dievas niekada nepažeidžia laisvos žmogaus valios. Laisva valia pasinaudoję pirmieji žmonės nupuolė, ta pačia laisva valia Marija sutiko priimti Dievo Sūnaus įsikūnijimą, kad žmogus būtų išgelbėtas. Ir kiekvienas iš mūsų turime laisvą valią pasirinkti – būti išgelbėtiems per Prisikėlusį Jėzų ir priimti Dievo Gailestingumą ar pasilikti nuodėmės tamsoje ir mirti.

Šiandien dėkosiu Švč. Mergelei Marijai už jos laisvą pasirinkimą tapti Dievo Gimdytoja.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad, savo laisva valia pasinaudodamas, rinkčiausi Išgelbėjimą per Jėzų Kristų. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai