„Kasdienė duona“ | Jn 3, 31-36

31 – Kas iš aukštybių ateina, tas už visus viršesnis, o kas iš žemės gimė, – žemiškas pats ir žemiškai kalba. Kas iš dangaus ateina, tas už visus viršesnis. 32 Jis liudija, ką yra girdėjęs ir matęs, tik niekas jo liudijimo neklauso. 33 O kas jo liudijimą priima, tas pripažįsta, jog Dievas tiesakalbis, 34 nes ką yra Dievas atsiuntęs, tas kalba Dievo žodžius. Dievas teikia jam Dvasią be saiko.
35 Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas. 36 Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti – gyvenimo nematys: virš jo kybo Dievo rūstybė.

Toliau skaitome Jono Krikštytojo liudijimą apie Jėzų. Jis yra atėjęs iš aukštybės, kad atneštų Dievo žodžius, Jis yra tas, kuriam Dievas teikia Dvasią be saiko, ir kuriam Tėvas visa yra atidavęs į jo rankas. Todėl ir vėl girdime apie tikėjimo svarbumą mūsų išganymui: kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti – gyvenimo nematys: virš jo kybo Dievo rūstybė. Kas gi yra ta Dievo rūstybė kybanti virš netikinčiojo į Jėzų? Ar tai Dievo pyktis už tai, kad netiki? Ar Dievas nori nubausti už tai, kad žmogus netiki? Ne, tai būtų labai žmogiška. Dievas nėra „pikčiurna“ ar despotas, kuris žūt būt nori kažkam duoti per galvą. Tai labiau tinka žmogiškajam silpnumui, o ne Dievo galybei. Kai žmogus yra bejėgis priversti kitą daryti kažką, jis naudoja smurtą, Dievas gi nėra ir negali toks būti. Kas gi tuomet yra ta kybanti Dievo rūstybė? Tai yra ta nuodėmės pasekmė, kurią turime kiekvienas, tai yra mirtis, kuri valdo nuodėmingą pasaulį. Taigi, pasakymas virš jo kybo Dievo rūstybė nėra būsimojo laiko teiginys, o dabartinės realybės konstatavimas. Dėl nuopolio žmogus yra netekęs gyvenimo, amžinojo gyvenimo, tokia yra mūsų realybė, kuri be tikėjimo gręsia tokia likti amžinai. Ir vienintelis būdas ją atitaisyti, pakeisti yra tikėti Jėzumi, priimti Jo dovanojamą amžinąjį gyvenimą. Kito kelio nėra.

Šiandien dėkosiu Dievui už Jo atsiųstąjį Sūnų Jėzų, kad išgelbėtų kiekvieną, kuris Juo tiki.
Šiandien prašysiu Dievo malonės priimti Dievo žodį ir nepasipiktinti juo. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai