Popiežiaus ir ortodoksų Bažnyčių vadovų susitikimas


Balandžio 16 d. Romos popiežius Pranciškus Lesbo saloje susitiko su Visuotiniu (Konstantinopolio) patriarchu Baltramiejumi ir Atėnų arkivyskupu Jeronimu II (Graikijos Bažnyčios galva). Tryse jie pasirašė bendrą deklaraciją.

Deklaracijos ištraukos lietuvių kalba Vatikano radijo puslapyje: http://lt.radiovaticana.va/news/2016/04/16/popie%C5%BEiaus_pranci%C5%A1kaus,_patriarcho_baltramiejaus_ir_arkivyskupo_jeronimo_deklaracija/1223331
„susitikome Graikijos Lesbo saloje parodyti savo gilaus rūpesčio dėl tragiškos situacijos didelio skaičiaus pabėgėlių, migrantų ir prieglobsčio prašytojų, kurie turėjo atvykti į Europą bėgdami nuo konflikto ir, daugeliu atveju, kasdienių grėsmių jų išgyvenimui. Pasaulio nuomonė negali ignoruoti kolosalios humanitarinės krizės, pagimdytos pasklidusios prievartos ir ginkluoto konflikto, etninių ir religinių mažumų persekiojimo ir perkėlimo, šeimų išrovimo iš namų, pažeidžiant jų žmogišką orumą ir jų pamatines žmogaus teises bei laisves“, pareiškiama pirmoje deklaracijos pastraipoje.
Ši žmonijos krizė reikalauja „solidarumo, užuojautos, dosnumo ir betarpiško praktiško resursų panaudojimo. Iš Lesbo mes kviečiame tarptautinę bendruomenę drąsiai atsakyti reaguojant į šią didžiulę humanitarinę krizę“, kaip ir į ją pagimdžiusias priežastis, rašoma kitoje pastraipoje.
„Kaip savųjų Bažnyčių lyderiai, mes esame vieningi trokšdami taikos ir pasirengime padėti išspręsti konfliktus per dialogą ir susitaikymą“, tęsia Baltramiejus, Pranciškus ir Jeronimas, kviesdami politikus siekti, kad pavieniai žmonės ir jų bendruomenės, taip pat krikščionys, galėtų likti ir gyventi savo gimtinėje, taikiai ir saugiai, kovoti prieš įvairias nusikalstamumo formas, padėti tiems kraštams, kurie pirmieji tiesiogiai atsiliepia į mūsų brolių ir seserų poreikius. 
„Kartu mes iškilmingai meldžiame karo ir smurto pabaigos Artimuosiuose Rytuose“, rašo katalikų ir ortodoksų lyderiai, prašydami religinių bendruomenių ir jų pagalbos organizacijų „priimti, padėti ir apsaugoti visų tikėjimų“ pabėgėlius, o valstybes pratęsti laikiną prieglobstį tiems, kurio jo vis dar reikia.
Atskirai kreipdamiesi į krikščionis, jie primena Viešpaties Jėzaus žodžius, jog būsime teisiami už tai, kaip elgiamės su alkanu, nuogu, kaliniu, svetimšaliu (žr. Mt 25,35-36, 40).
„Savo ruožtu, paklusdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus valiai, mes tvirtai ir visa širdimi esame pasiryžę sustiprinti savo pastangas dėl visų krikščionių pilnos vienybės“, deklaracijos pabaigoje rašo Pranciškus, Baltramiejus ir Jeronimas, primindami, jog vienas iš kelių krikščionių susitaikymui yra bendras teisingumo darbas.
„Norime padrąsinti ir suteikti viltį ieškantiems prieglobsčio ir visus tuos, kurie juos priima ir padeda“, pakartoja ganytojai.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai