„Kasdienė duona“ | Mt 28,16-20

16 Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. 17 Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo.18 Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.19 Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, 20 mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.


Paskutiniosios Mato Evangelijos eilutės tiek daug pasako apie Jėzaus „dvasinį testamentą“. Jėzus čia dar kartą ir galutinai patvirtina Švenčiausiąją Trejybę, vieną ir nedalomą Dievą Trijuose Asmenyse. Tai toks nesuvokiamas slėpinys, kurį vieni priima su tikėjimu ir pagarbia baime, kiti su abejone ir nepripažinimu. Mums gi, tikintiems, svarbu suvokti, kad esminis Trejybės metmuo yra Meilė, meilė yra santykis, ji gali būti tik tarp asmenų, o Dieve tie asmenys yra viena, todėl pats Dievas yra Meilė. Ir ta meile Jis panoro dalintis ir su kitais. Todėl iš meilės sukūrė visa, o ypatingai apdovanojo žmogų, jį padarė panašiu į save, kad ir žmogus galėtų mylėti ir meilėje susivienyti su Dievu. Po žmogaus nuopolio Dievas atėjo ir pats tapo žmogumi ir prisiimė sau mirtį ir prisikėlė, kad prikeltų ir kiekvieną, kas tik patikės Jo meile. Po prisikėlimo bei įžengimo atgal į savo garbę, nepaliko mūsų našlaičiais, bet atsiuntė Šventąją Dvasią, kad per Bažnyčią - tikinčiųjų bendruomenę -  vestų žmones į išgelbėjimą.

Todėl Jėzus ir duoda nurodymą apaštalams: eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Dievas trokšta išgelbėti kiekvieną, tačiau labiausiai gerbia laisvą žmogaus valią. Dėl to Jis taip ilgai (mūsų suvokimu) ir užtrunka, vis neateina „gyvųjų ir mirusiųjų teisti“. Visi yra pakviesti į bendrystę su Dievu, tik kiek atsilieps?

O visus ir kiekvieną, kas Jį myli ir ilgisi, Jėzus patikina: Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Dabar neregimu būdu, o vėliau matysime Jį veidas į veidą ir mūsų džiaugsmui nieko nebetrūks.

Šiandien dėkosiu Dievui už tai, kad leidosi pažįstamas ir nuolat dalijasi savo Meile su žmonėmis.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad galėčiau atsiliepti į Jo meilę savo gyvenimu.  


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai