„Kasdienė duona“ | Jn 17,11-19

Kristaus – Aukščiausiojo Kunigo – malda

11 Aš jau nebe pasaulyje... Jie dar pasaulyje, o aš grįžtu pas tave. Šventasis Tėve, išlaikyk  ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena kaip ir mes.
12 Kol buvau su jais – tavo man pavestaisiais, – aš išlaikiau juos ištikimus tavo vardui; išsaugojau juos, ir nė vienas iš jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų, – taip išsipildė Raštas.
13 Dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje manojo džiaugsmo pilnatvę.
14 Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio.
15 Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo.
16 Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio.
17 Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa.
18 Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį.
19 Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa.


Jėzus meldžiasi už savo mokinius. Prieš tai Jis yra jiems pasakęs, kad juos išsirinko ir paskyrė. Taigi, jie – jau nebe pasaulio, kaip ir pats Kristus. Todėl pasaulis jų neapkenčia, todėl Viešpats prašo, kad Tėvas apsaugotų juos nuo piktojo, tai reiškia Velnio, didžiausio žmonių priešo. Nes jis kėsinasi pražudyti ne kūną, bet visą žmogų, kad žmogus nebeturėtų ryšio su Dievu ir amžinojo gyvenimo. Todėl Jėzus prašo Tėvą mus apsaugoti ir mus išmokė kasdien Viešpaties (Tėve mūsų) maldoje to prašyti: „/.../ bet gelbėk mus nuo pikto“ (Mt 6,13b).

Jėzus taip pat prašo pašventinti juos tiesa. Pašventinti - tai pašvęsti, paskirti Dievui, kad gyventų Jo tiesoje, pažintų Dievą per Jo siųstąjį Jėzų ir Šventąją Dvasią. Ir galiausiai Jėzus ne priešpastato savo mokinių pasauliui, o siunčia juos į pasaulį, kaip Tėvas siuntė Jį. O Tėvas „nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas“ (Jn 3,17). Taip ir savuosius Jėzus siunčia skelbti Evangelijos, kad pasaulis turėtų galimybę būti išgelbėtas.

Toks tad paradoksas – pasaulis neapkenčia Kristaus ir Jo mokinių, o šie yra siunčiami tą pasaulį mylėti ir išgelbėti.

Šiandien šlovinsiu Dievą už Jo begalinę meilę.
Šiandien prašysiu Dievo pašventinti mane tiesa, kad galėčiau eiti į pasaulį ir Jam tarnauti.


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai