Pentagrama, svastika ir kiti simboliai krikščionių mene

Kažkada talpinau Ericho Frommo straipsnį „Ar Vakarų pasaulis krikščioniškas?“. Iš tiesų, daugelis mūsų nešiojame krikščionių vardą, bet mums gerokai trūksta sąlyčio su Šventąja Tradicija, mistagoginio ir katechetinio supratimo apie mūsų tikėjimą. Nemažai „krikščionių“ tiki ir prietarais.

Prietaringumas - tai nepasitikėjimas Dievo galia, perdėtos reikšmės teikimas formai, pamirštant, kad Dvasia kuria sau formą. Ilgi bolševkinio režimo ir Vakarų okultizmo įtakos metai tiek iškreipė tradiciškai ortodoksiškų tautų kultūrinę sąmonę, kad daugelis ėmė laikyti įvairius Vakarų okultinių judėjimų simbolius (penkiakampią žvaigždę - pentagramą, skaičius 666, svastiką ir kt.) savaime blogais, savaime spinduliuojančiais blogį, satanistiškais. Dėl tos priežasties jie baidosi šiuolaikinių technologijų, kur tik įžvelgia šias geometrines formas.

Istoriškai visi šie simboliai buvo Ortodoksų Bažnyčios Šventosios Tradicijos išraiškos dalis. Kaip ir visoje vardo teologijoje, formos galia priklauso nuo jai teikiamo turinio. Jėzaus vardas gali būti Dievo vardas, bet šiuo vardu gali būti pavadintas ir koks nors satanistas ar benamis alkoholikas, jei tėvai jam duos tokį vardą. Šiais atvejais vardas „Jėzus“ turės skirtingą galią. 

Taip ir su simboliais. Pavyzdžiui, apversta pentagrama - senas Atsimainymo (Metamorphosis) simbolis, randamas ant atsimainymo ikonų ir senovinių vienuolynų (ypač pastatytų po XIV a.) sienų.

Balti spinduliai greta Kristaus sudaro pentagramą, kurią apibrėžia apskritimasPentagramų pritaikymas architektūroje
Pentagrama sutinkama ir Andrejaus Rubliovo kūryboje. Švč. Trejybė angelų figūros sudaro pentagoną (penkiakampį), kurio viduje yra ideali pentagrama.


Šios dvi geometrinės figūros - pentagonas ir pentagrama - yra naudojamos ortodoksų ikonografijoje kaip tobulos begalybės simbolis. Pentagonas savyje talpina pentagramą, o pentagrama savyje talpina pentagoną, kuris savyje talpina pentagramą... ir taip iki begalybės. Kitas simbolis, kurį šiandien naudoja satanistai ir nacistai, yra gama-kryžius, Vakarų kultūroje žinomas kaip „svastika“.


Gama kryžius sudarytas iš keturių graikiškų raidžių Γ, jis naudotas Evangelijoms bei kunigų rūbams puošti. Kaip ir pentagrama, jis pasirinktas dėl savo išskirtinių geometrinių savybių.

Todėl kai kitąsyk pamatysite pentagramą, nepulkite į paniką. Pentagramos galia priklauso nuo to, kokią reikšmę jai teikiame tikėjimu. Jei tikite, kad tai - demoniškas simbolis ir priimate, tai nusidedate. Jei demonų galia netikite, o tikite Jėzumi Kristume, tada pentagrama jums nepakenks. O jei sutiksite ją graikiškame psalmyne ar sename vienuolyne, tai supraskite, kad turite reikalą su Dievo Visagalybės iliustracija. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai