Ar apsigimimai - Dievo plano dalis?

Naujesnis straipsnis: Kodėl vieni žmonės gimsta neįgaliais, gimsta skurde, o kiti - sveiki ir klestinčiose šeimose? 


„Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo, – jis pats ar jo tėvai, – kad gimė neregys?“ Jėzus atsakė: „Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai.“ (Jn 9,1-3)
Skaitytojas klausia: „kodėl Dievas leidžia žmogui kentėti - gimti luošiems vaikams, kentėti aplinkinių panieką jų tėvams?“. Todėl, kad „[Dievo] galybė geriausiai pasireiškia silpnume“ (2 Kor 12,9). Tai, kas nematančiajam visumos (o visuma žinoma tik Dievui) atrodo baisu, visumoje pasirodo esą didelio plano dalis. 

Pranašas Habakukas skundės Dievui dėl neteisybės:

„Kaip ilgai šauksiu, VIEŠPATIE, ir tu manęs neišgirsi? Arba rėksiu: „Smurtas!“ – ir tu manęs negelbėsi? Kodėl rodai man nusikaltimus ir žiūri į vargą? Mane puola ir prievartauja; vaidai kyla, barniai nesiliauja. Įstatymas neturi galios, teisingumas niekad nelaimi. Sukčius apmauna teisųjį, užtat teismo sprendimas kreivas.“ (Hab 1,2-4)
Į tai Dievas jam atsakė:
Pasižvalgykite po tautas, įsidėmėkite! Stebėkitės ir apstulbkite! Juk jūsų dienomis vyksta dalykas, kuriuo netikėtumėte, jei ir būtų jums pasakyta.“ (Hab 1,5) 
Pasidairę mes apstulbtume, nes visa valdo didis Dievo planas, Jo Apvaizda. Tuos, kurie Juo tiki, Jis palaiko ir suteikia jiems neregėta stiprybę. Jų kančia juos nuskaistina ir sustiprina: „Dievas išgelbsti kenčiantįjį per jo kančią“ (Job 36,15). Apie menamai gyvenančius „gerovėje“ Dievas pranašui Habakukui sako:
„Pasižiūrėk į puikuolį!Jo dvasia nėra dora;o teisus žmogus gyvena savo tikėjimu.“ (Hab 2,4)
Ką reiškia: „teisus žmogus gyvena savo tikėjimu“? Kristus sakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: 'Išsirauk ir pasisodink jūroje', – tai jis paklausytų jūsų“ (Lk 17,6). Garstyčios grūdas - tai mažiausia žydams žinoma sėkla ir net tokio tikėjimo mes pritrūkstame.


Garstyčios grūdas. Nuotr.: www.sisterswhocan.com
Tyrimai rodo, kad sveiki žmonės dažnai galvoja, kad neįgaliųjų gyvenimo kokybė yra žemesnė, nei neįgaliųjų gyvenimo kokybė pačių neįgaliųjų vertinimu. Neatsidūrę kitoje padėtyje, neturėdami deramo pasitikėjimo Dievu sveikieji bijo ir įsivaizduoja, kad jei prarastų sveikatą tai gyvenimas netektų prasmės. Tačiau yra gausybė neįgaliųjų, kurie gyvena gerokai geresnį ir laimingesnį gyvenimą, nei sveikiausieji ir turtingiausieji. Vienas tokių pavyzdžių - australų pamokslininkas James Vjicic, gimęs be galūnių.Dievas neduoda išbandymų, kurie būtų per sunkūs žmogui. Viskas, kas yra siunčiama Dievo, yra įveikiama. Kančia gali būti didele dovana ir paversti žmogų šventu. Vargu ar Jameso Vujicicio gyvenimas būtų toks pats, jei jis būtų gimęs su visomis galūnėmis. O Dievo karalystėjė visi tie mūsų skirtumai bus praeityje, nes gyvensime tobulybėje.


Pranašas Habakukas, suvokęs Dievo planą, meldėsi:

„Nors figmedis nežydėtų ir nebūtų vaisių ant vynmedžių; nors alyvmedis neneštų derliaus ir laukai neduotų maisto; nors avių kaimenė dingtų iš avidės ir galvijų banda iš tvarto, tačiau aš džiaugsiuosi VIEŠPATYJE, džiūgausiu Dieve, kuris mane išgano. Mano stiprybė – Dievas VIEŠPATS, – jis daro mano kojas kaip stirnų ir leidžia man žengti aukštumomis.“ (Hab 3,17-19) 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai