Apie liturgiją - 2 (katechezė) [audio]Atleiskite, neįsirašė vidurinioji pokalbio dalis. Pasakojau apie Trisagion giesmę ir Apaštalo skaitinį.

Pastabos:

- Vienoje vietoje vietoj šv. Bazilijaus Didžiojo pasakiau „šv. Jono Auksaburnio“. 

Pasak Tradicijos, Trisagion giesmė atsirado V amžiuje, ka Konstantinopolį siaubė žemės drebėjimas. Tuomet visiems besimeldžiant vienas vaikas pakilo į orą ir pradėjo melstis „šventas Dieve, šventas galingasai, šventas nemirtingasai, pasigailėk mūsų“. Po šių žodžių jis mirė.

Giesmė yra sukurta Izaijo pranašystės, kurioje Serafimai meldėsi „šventas, šventas, šventas...“ pagrindu. Liturgikos istorikai teigia, esą jos šaknys senesnės nei tradicinė legenda ir siekia ankstyviausius krikščionybės laikus.

Trisagion giesmės metu tarp kunigo ir diakono vyksta dialogas, jie atsistoja aukštojoje vietoje, kur patarnautojas prieina palaiminimo skaityti Apaštalui. 

Prieš skaitant Apaštalą, yra giedamas Prokimenas (gr. Prokeimenon - tai, kas eina prieš). Prokimenas - tai dvi eilutės iš psalmių. Šios eilutės, pakeičiančios kažkada šioje vietoje buvusį psalmių skaitinį, turi priminti žmonėms tam tikrą psalmių tekstą, paruošti juos Apaštalo skaitiniui.

Po Apaštalo skaitinio giedamas Aleliuarijus (kitos dvi Psalmių eilutės). Prokimenas skaitomas taip: skaitovas skaito pirmą eilutę, tada choras ją atkartoja, antrą eilutę - choras kartoja pirmą, pusę pirmos eilutės - choras gieda antrąją pusę eilutės. Giedant aleliuarijų, choras gieda tik žodžius „aleliuja, aleliuja, aleliuja“.

Visi trys - Prokimenas, Apaštalo skaitinys ir Aleliuarijus - yra trys atskiri, svarbūs liturgijos momentai. Todėl prieš kiekvieną jų diakonas skelbia: „Dieviškoji išmintis“.

Mažojo įžengimo metu skelbiama: „Dieviškoji išmintis! Stovėkime pagarbiai!“ (gr. „Sophia! Orthoi!“ pažodžiui: „Išmintis! Tiesiai!“). Toks vertimas pasirinktas, nes graikų kalboje yra daugybė žodžių reiškiančių išmintį (pvz. phronesis - praktinė išmintis), o Sophia - aukščiausia išminties forma (Šv. Rašte taip įvardijamas Kristus). Orthoi, pasak Kurajevo, kažkada buvo ir senovinė karinė komanda (plg. „lygiuot!“).

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai