Šv. Genadijus Scholarijus apie Tomą Akvinietį

Šv. Genadijus Scholarijus dėsto sultonui Mehmetui II ortodoksų tikėjimo pagrindus
„Šių knygų autorius gimė lotynu, taigi jis laikosi tos bažnyčios dogmos pagal paveldą; tai žmogiška. Bet jis - išmintingas žmogus, niekuo ne prastesnis už kurį kitų tobulų išmintyje tarp žmonių. Jis rašė daugiausia kaip Aristotelio filosofijos, Senojo ir Naujojo Testamentų komentatorius. Dauguma esminių Šventosios Teologijos ir filosofijos išvadų matomos jo knygose, mes beveik visas jas studijavome, tiek tą mažumą, kurias išverstos kitų į graikų kalbą, tiek lotyniškuosius originalus, tiek tas, kurias išvertėme mes patys į savo kalbą. [...] Visose minėtose srityse šis išmintingas vyras yra tobuliausias, kaip geriausias aiškintojas ir sintezuotojas tuose dalykuose, kuriuose jo Bažnyčia sutinka su mūsų. Tuose dalykuose, kuriuose jo Bažnyčia skiriasi nuo mūsų - jų maža - t.y. Šventosios Dvasios kilmės ir dieviškosios esmės ir veikimų perskyroje, šiuose dalykuose mes ne tik laikomės savo Tėvynės dogmos, bet ir kovojome už ją daugelyje knygų. Mūsų karštis netgi aukojant gyvybes už dogmą yra aiškus visiems žmonėms, draugams ir priešams ir visas pasaulis yra pripildytas knygų, kurias sukūrėme prieš tuos, kurie jas neigia. Garbė Dievui visuose dalykuose!“

Šv. Genadijus Scholarijus - pirmasis Konstantinopolio patriarchas po musulmonų okupacijos, aršus Florencijos bažnytinės unijos su Romos Katalikų Bažnyčia priešininkas, tomistinės filosofijos taikymo populiarintojas Ortodoksų Bažnyčioje.

----

Susiję įrašai:

Tomistinės filosofijos recepcija Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčioje http://ortodoksas.blogspot.com/2013/10/tomistines-filosofijos-recepcija.html

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai