VII-ojo susirinkimo Tėvų atminimas


Ši šventė švenčiama sekmadienį, artimiausią spalio 20-ąjai (7-ąjai) dienai. Tądien 787 metais baigėsi paskutinė VII Visuotinio susirinkimo sesija, taigi, įveikta Bažnyčios krizė ir užbaigta oficialioji Bažnyčios dogmatika - juk dogmas turi teisę skelbti tik Visa Bažnyčia susirinkime.
VII Visuotinis susirinkimas svarbus dėl to, kad:

* Patvirtino ikonų gerbimą Bažnyčioje
* Paaiškino teologiškai, kuo ikonų gerbimas skiriasi nuo stabmeldystės
* Užbaigė Visuotinių susirinkimų laikotarpį Bažnyčioje, taigi, ir pagrindinių tikėjimo tiesų dėstymą

Populiarūs įrašai