„Konstantino dovana“ (lot. Donatio Constantini)


„Konstantino dovana“ (lot. Donatio Constantini) - svarbus ortodoksų-katalikų schizmos dokumentas, greičiausiai buvo parašytas VIII a. Dabar įrodyta, kad šis dokumentas - klastotė.

Klastotė pasakoja, kaip sirgdamas imperatorius Konstantinas paprašė popiežių Silvestrą I jį pakrikštyti. Dėkodamas Konstantinas suteikia Petro sostui viršenybę Aleksandrijos, Antiochijos, Jeruzalės ir Konstantinopolio Bažnyčių atžvilgiu ir valdžią viso pasaulio krikščionių atžvilgiu.

Pirmą kartą „Dovana“  cituojama 778 m., kai popiežius Adrianas I gyrė Karolį Didįjį už jo tėvo, Pipino  dovaną (popiežiaus valstybės įteisinimą) ir teigė tai esant senos Romos tradicijos tąsa. Popiežius Leonas IX 1054 m. savo laiške Konstantinopolio patriarchui Mykolui Kerularijui citavo šį dokumentą kaip įrodantį popiežiaus viršenybę.

Viduramžiais Vakaruose manyta, kad dokumentas tikras. Renesanso laikais humanistai ėmė abejoti dokumento tikrumu, pirmasis iš katalikų mokslininkų dokumentą klastote paskelbė kardinolas Mikalojus Kuzietis. Kun. Lorenzo Valla dokumento netikrumą patvirtino gilia filologine analize. 1453 m. popiežius Pijus II pripažino, kad „Dovana“ yra klastotė, bet vis teigė, kad popiežiui priklauso pasaulietinė valdžia, suteikta karolingų, ir viršenybė Bažnyčioje, gauta iš Petro.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai