Mistagogija - 4 - Įvaikystės pažadas - Ad Fontes [audio]Ketvirtasis bendras ortodoksų ir katalikų patristinės mistagogijos seminaras, įvesdinantis į sandoros ir įvaikystės, aukos ir Eucharistijos slėpinį. Seminaras remiasi Šventuoju Raštu, Šventąja Tradicija, ypač - šv. Kirilo Jeruzaliečio (IV a.) katechetiniais-mistagoginiais pamokslais. Seminaras vyko šv. Paraskevės cerkvės parapijos namuose. Pradžioje dalyviai buvo nuvesti į cerkvę. Daugiau informacijos.

Parama

Mūsų projektą galite paremti:

Contribee PayPal

Populiarūs įrašai