Pasaulio ortodoksų naujienos. Savaitės apžvalga (lapkričio 23 d.)

Photo by Mattias Diesel on Unsplash


UKRAINA

Lapkričio 22 d. rytą Ukrainos saugumo tarnyba atliko kratas ir kontržvalgybinius veiksmus Maskvos Patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios (UOB-MP) vienuolynuose. Kratos atliktos Kijivo-Pečiorų lauroje, Korecko Švenčiausiosios Trejybės vienuolyne ir Sarnų-Polesės vyskupijos kurijos patalpose. Tai prevencinių priemonių dalis prieš Rusijos specialiųjų tarnybų veiklą Ukrainoje. Ne paslaptis, kad pastaruoju metu padažnėjo skandalai, susiję su tuo, kad UOB-MP tikintieji ir dvasininkai remtia agresoriaus armiją, taip pat savo aplinkoje propaguoja "Rusijos pasaulio" idėjas.

Nepaisant reguliarių paaiškinimų ir, jei reikia, atsiprašymų iš UOB-MP vadovybės, visuomenėje nėra pasitikėjimo Bažnyčia, tiesiogiai pavaldžia patriarchui Kirilui (Gundiajevui). Nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios UOB-MP tikintieji ne kartą padėdavo agresoriaus armijai, pranešdavo svarbią informaciją, taip pat atlikdavo ugnies nukreipėjų/korektorių vaidmenį. Ukrainos valdžia baiminasi, kad vienuolynai ir kiti UOB-MP priklausantys objektai gali tapti vietomis, kur ras prieglobstį priešo diversinės grupės bei visokią pagalbą agresoriaus kariuomenė. Visa tai dar labiau apsunkina neaiški UOC-MP vadovo metropolito Onufrijaus pozicija. Viena vertus, jis pasmerkė agresiją ir paskelbė nepriklausomybę nuo Maskvos. Tačiau tai taip ir liko niekuo realiai nepatvirtinti vieši pareiškimai.

UKRAINA

Ukrainos Aukščiausiosios Rados Žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinets papasakojo, jog išlaisvintame Chersone rasta daugiau nei 11 laikinų vietos gyventojų sulaikymo vietų, ir iš jų bent keturios vietos, kur sulaikytieji buvo kankinami. Tokie kankinimo kambariai, kuriuose rusų kareiviai laikė ir kankino ukrainiečius, yra beveik visuose išlaisvintuose Ukrainos miestuose. Chersono kankinimo kambariai skiriasi tuo, kad visur buvo įrengtas vaizdo stebėjimas ir viskas įrašyta garsu. Kamerose vyrai ir moterys buvo laikomi kartu. Yra atvejų, kai tokiose vietose buvo laikomi paaugliai ir jaunimas. Ant kamerų sienų ukrainiečių kaliniai išbraižė maldas: "Išgelbėk mane ir apsaugok", "Dieve, padėk ir apsaugok", "Melski Dievą už mus". Nepaisant to, kad Chersono gyventojus kankinę dėvėjo kaukes, Ukrainos teisėsaugos įstaigos patikino, kad joms pavyks nustatyti visų kankintojų tapatybę.

RUSIJA

Ukrainoje žuvo Rusijos Ortodoksų Bažnyčios kunigas Aleksandras Ciganovas, Pskovo šv. Aleksandro Neviškio parapijos dvasininkas. Jis buvo subombarduotas kartu su kunigu Michailu Vasiljevu, mirusiu vietoje. Gydytojai kovojo už kunigo Aleksandro gyvybę, tačiau jo išgelbėti nepavyko. Tai ne pirmas kunigas, dalyvavęs Rusijos kare prieš Ukrainą ir žuvęs mūšio lauke. Deja, krikščionis, nepasidavusius "Putino propagandai", tokiomis aplinkybėmis gėdinga Rusijos dvasininkų mirtis liūdina ir kelia apgailestavimą. Primename, kad Maskvos ir visos Rusios patriarchas Kirilas (Gundiajevas), vienintelis iš pasaulio Ortodoksų Bažnyčių vadovų, atvirai remia karą ir laimina Ukrainos žmonių naikinimą, apie ką jis ne kartą pareiškė savo pamoksluose ir kalbose.

BALTARUSIJA

Kaip praneša informacinis portalas "Krikščioniška vizija", "Anglijos Vinčesterio miesto taryba nusprendė, kad Šv.Elžbietos vienuolynas dėl paramos karui negali dalyvauti Kalėdinėje mugėje jų mieste“. Su prašymu uždrausti Minsko vienuolyno dalyvavimą į miesto tarybą kreipėsi įvairios pilietinės visuomenės organizacijos. Šv.Elžbietos vienuolynas Minske yra žinomas savo parama Lukašenkos diktatūrai, taip pat "Rusijos pasaulio" idėjų platinimu. Nuolat kritikuodami Vakarus, vienuolyno darbuotojai vis tiek sukūrė ištisą verslo tinklą ir užsidirba pinigus Vakarų Europoje. Vienuolyno dvasios tėvas kunigas Andriejus Lemešonok ne kartą atvirai tyčiojosi iš Baltarusijos žmonių kančių, palaikė karą prieš Ukrainą ir mobilizaciją Rusijoje. Baltarusijos demokratinės jėgos tikisi, kad vieną dieną Andriejus Lemešonok bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už karo ir smurto propagavimą.

AFRIKA

Lapkričio 22 d. Aleksandrijos Ortodoksų Bažnyčios sinodas sureagavo į Maskvos Patriarchato kišimąsi į Afrikos Bažnyčios reikalus ir priėmė keletą sprendimų dėl destruktyvių Maskvos veiksmų. Sinodas pasmerkė "rusų pasaulio" ideologiją, kuria vadovaudamasis patriarchas Kirilas (Gundiajevas) aktyviai remia Rusijos karą prieš Ukrainą, o tai meta šešėlį visai pasaulio Ortodoksų Bažnyčiai. Sinodas taip pat nutarė neminėti patriarcho Kirilo vardo pamaldose, taip pat buvo pristabdyti visi santykiai su Maskvos Patriarchatu. Metropolitas Leonidas Gorbačiovas, taip vadinamas "Afrikos ekzarchas", kuriam vadovaujant buvo paperkami Aleksandrijos Patriarchato kunigai ir vykdoma schizmatinė veikla - išmestas iš dvasininkų luomo. Anksčiau toks pat sprendimas buvo priimtas ir prieš kun. Georgijų Maksimovą, "misionierių", kuris kyšininkavimu ir apgaule viliojo ortodoksų kunigus į naują nekanoninę Maskvos Patriarchato struktūrą. Savo schizmatinėje veikloje G. Maksimovas ir kiti "rusų pasaulio" emisarai naudojosi daugelio afrikiečių dvasininkų skurdu ir nepritekliumi.

KINIJA

Kinijoje kovo 1 d. buvo priimtas naujas įstatymas, žinomas kaip "Administracinės priemonės religinės informacijos tarnyboms internete", kuriuo visos religinės grupės, vykdančios savo veiklą internete, įpareigojamos gauti licenciją savo veiklai. O štai naujo įstatymo auka tapo vienas garsiausių ir populiariausių krikščioniškų šaltinių - svetainė "Jona Home", kuri Kinijoje 21 metus užsiėmė Krikščioniška misija. Kinija yra autoritarinė valstybė, kurioje krikščionys komunistų partijos yra nuolat persekiojami. Įvairių organizacijų apytiksliais skaičiavimais, Kinijoje yra apie 97 mln. krikščionių, kurių dauguma priklauso vadinamoms neregistruotoms, pogrindinėms bendruomenėms. Legalizuotos krikščionių bendruomenės Kinijos vyriausybės yra nuolat akylai stebimos. Didžiulėje Kinijoje legaliai veikia tik viena ortodoksų parapija. Kinijos įstatymai visais įmanomais būdais riboja religinių bendruomenių veiklą, todėl daugelis krikščionių veikia pogrindyje.

Naujienas parengė Ruslanas Jarockis, vertė ir redagavo Vitalijus Mockus

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai