Pasaulio ortodoksų naujienos. Savaitės apžvalga (lapkričio 30 d.)

UKRAINA

Vis nauji nusikaltimai aptinkami išvaduotose iš Rusijos okupantų teritorijose. Pavyzdžiui, lapkričio 26 d. netoli Novaja Kachovka kaimo Chersono srityje miške buvo rasti Anatolijaus ir Aleksandro Prokopčukų, tėvo (52 m.) ir sūnaus (19 m.) kūnai. Anatolijus buvo vietinės protestantų bendruomenės pastorius. Juos lapkričio 22 dieną pagrobė Rusijos kariuomenė, kokiu tikslu – nežinoma. Ant kūnų tyrėjai rado kankinimų pėdsakų, veidai taip pat buvo neatpažįstamai subjauroti. Nužudytieji palaidoti lapkričio 29 dieną.

Tai ne pirmas kartas, kai Rusijos kariuomenė žiauriai elgiasi su krikščionimis. Ypatinga neapykanta nukreipiama į Ukrainos protestantus ir autokefalinę Ukrainos Ortodoksų Bažnyčią.

UKRAINA

Tęsiamos Maskvos Patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios (UOB-MP) dvasininkų kratos ir patikrinimai dėl jų ryšio su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, taip pat dėl paramos agresoriaus šaliai. Po patikrinimų Kijevo bei Ivano-Frankivsko srityse buvo rasta slaptos paramos agresijai faktą įrodanti medžiaga, buvo nustatyti ir kunigai bei hierarchai, turintys Rusijos pasą. Spaudoje nuolat pasirodys faktai apie UOB-MP dvasininkų paramą Rusijos okupantams Ukrainos visuomenėje sukėlė diskusiją apie Maskvai pavaldžios struktūros visišką veiklos uždraudimą. Peticiją dėl įstatymo, draudžiančio UOB-MP veiklą, pasirašė 25 000 žmonių, kas yra būtina šiam klausimui apsvarstyti. Tačiau kai kurie ekspertai pažymi, kad visiškas uždraudimas gali turėti neigiamą poveikį ir dar labiau suskaldyti Ukrainos visuomenę.

BALTARUSIJA

Baltarusijoje tęsiasi A. Lukašenkos režimo kova su disidentais. Žinomas dvasininkas ir Minsko dvasinės akademijos dėstytojas kun. Vladislavas Bogomolnikovas, sulaikytas rugpjūčio 31 d. ir įkalintas Okrestino g. kalėjime, vėl nebuvo paleistas į laisvę. Šis kalėjimas po 2020 m. rugpjūčio mėn. pagarsėjo tuo, kad ten nežmoniškomis sąlygomis po taikių protestų numalšinimo laikomi areštuoti baltarusiai kankinami, mušami, taip pat buvo užregistruoti išprievartavimo atvejai. Nė vienas iš VRM pareigūnų, atlikusių šiuos neteisėtus veiksmus, nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Pasak vieno iš išleistų iš Okrestino kalinių, tėvas Vladislavas nepraranda ūpo ir net randa jėgų kalėjime mokyti filosofijos bei kalbėti apie Dievą.

Baltarusijoje prasidėjusios masinės represijos prieš krikščionis paveikė visas šalies krikščioniškas konfesijas. A. Lukašenkos režimas katalikams uždraudė melstis garsiausioje Minsko šventovėje – Raudonojoje bažnyčioje. Kalėjimuose laikomi protestantai, katalikai ir ortodoksai. Valdžia tik Baltarusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovybei taiko išimtį.

Metropolitas Venjaminas (Tupeko) baltarusių kunigų gretose bando panaikinti bet kokį nelojalumą valdžiai. Ne paslaptis, kad A. Lukašenkos režimas po 2020 m. rugpjūčio mėn. tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuoja ir valdo Maskvos Patriarchato Baltarusijos Ortodoksų Bažnyčią. Dėl šios priežasties Baltarusijoje daugelis kunigų palaiko "rusų pasaulio" idėjas ir karą Ukrainoje.

ATONAS

Lapkričio 28 d. Atono kalne įvyko šv. Paisijaus Veličkovskio 300 gimimo metinių šventė. Ukrainos šventasis, dvasinis veikėjas ir rašytojas Paisijus 1757 m. Atono kalne įsteigė šv. Elijo skitą.

Šventės, kurioje dalyvavo kitų vienuolynų vienuoliai, taip pat pareigūnai, metu melstasi už kovotojus ir už Ukrainos laisvę. Šv. Elijo skito vyresnysis archimandritas Filomonas perskaitė Konstantinopolio patriarcho Bartolomiejaus laišką, kuriame Ukrainos žmonių kančios palygintos su teisiojo Jobo kančia.

Primename, kad dauguma pasaulio Ortodoksų Bažnyčių palaiko ukrainiečius jų kovoje su Rusijos okupantais. Vienintelė išimtis yra Maskvos patriarchas Kirilas (Gundiajevas) ir Maskvos Patriarchatas, atvirai palaikantys Vladimiro Putino karą prieš Ukrainą, taip pat šią poziciją transliuoja Baltarusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovybė.

JAV

Konstantinopolio Patriarchato JAV arkivyskupas Elpidoforas (Lambriniadis) kartu su tikinčiaisiais Niujorke išdalijo karštą maistą benamiams. Šią akciją nuolat finansuoja Niujorko Švenčiausiosios Trejybės katedra. Arkivyskupas išreiškė dėkingumą tiems savanoriams, kurie reguliariai dalyvauja šioje svarbioje tarnystėje, jis taip pat pabendravo su benamiais broliais ir seserimis. Hierarchas taip pat pabendravo su prieglobsčio laukiančiais ir viename iš Manheteno viešbučių gyvenančiais žmonėmis. Akcijoje dalyvavo dešimtys sunkiomis sąlygomis gyvenančių žmonių, kurie gavo karštą maistą.

ANGLIJA

Praėjusį sekmadienį pamokslas Kembridžo universiteto Trejybės koledžo koplyčioje baigėsi skandalu. Jaunesnysis mokslinis bendradarbis Džošua Hytas, pamokslaudamas apie Kristų, naudojo Žano Maluelio paveikslą, vaizduojantį Jėzų ir Jo kūno žaizdas. Pamokslininkas nurodė į akivaizdžius moters kūno požymius. Baigdamas savo kalbą jis pabrėžė, kad Kristaus kūnas tuo pačiu metu buvo tiek vyro, tiek moters kūnas - transkūnas. Daugeliui susirinkusiųjų susidarė įspūdis, kad Kristus skelbiamas kaip translytis. Pasak "The Daily Telegraph", iš klausytojų pusės pasigirdo šūksniai "erezija". Vėliau pamaldų dalyviai dalindamiesi įspūdžiais sakė, kad išėjo iš koplyčios su ašaromis. Tačiau pats Džošua Hytas pabrėžė, kad jis tiki tuo, ką pasakė. Trejybės koledžo vadovybė taip pat palaikė savo darbuotoją. Primename, kad Vakarų Europos ir Jungtinių Valstijų bažnyčiose nuolat vyksta diskusijos apie genderizmą, taip pat apie galimybę priimti "homoseksualumą" ir "homoseksualaus gyvenimo būdą, kaip įmanomo ir ne nuodėmingo tikintiesiems“.

SIRIJA

Pasak CHRISTIAN POST, Religijos laisvės komisija atkreipia dėmesį į tai, kad įvairių tautinių mažumų grupių, įskaitant krikščionis, padėtis šiaurės vakarų Sirijoje blogėja. Krikščionys ir drūzai, ypač Idlibo provincijoje, nuolat diskriminuojami, taip pat jų gyvybei ir saugumui kyla nuolatinė grėsmė. Laikinoji administracija, kurioje dominuoja "islamistinės" nuotaikos, nesuteikia galimybės krikščionims normaliai egzistuoti. Registruojama daug atvejų, kada pasisavinama tautinių ir religinių mažumų nuosavybė. Atrodo, kad karas prieš Bašarą al-Asadą išstumia krikščionis ir kitas grupes iš teisinio lauko. Nepaisant to, kad "ISIS" įtaka daugelyje Sirijos regionų buvo sumažinta iki nulio, vis dėlto diskriminacijos grėsmė niekur nedingo. Žinomi krikščionių žudynių atvejai, vasarą taip pat įvykdyta keletas teroristinių išpuolių prieš krikščionis. Paini politinė situacija taip pat neigiamai veikia krikščionių padėtį, sakoma pranešime.
 
Naujienas parengė Ruslanas Jarockis, vertė ir redagavo Vitalijus Mockus 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai