Kuo skiriasi visuotinio patriarcho ir popiežiaus tarnystė? Atsako patriarchas.Žurnalistas: Koks Jūsų vaidmuo Ortodoksų Bažnyčioje?
JŠ patriarchas Baltramiejus I: Dievo malone aš esu pirmas tarp Ortodoksų Bažnyčios vyskupų, visame pasaulyje. Turbūt žinote, kad Ortodoksų Bažnyčioje turime autokefalinių Bažnyčių principą, t.y. nepriklausomų Bažnyčių principą. Jos yra visiškai laisvos koordinuoti ir organizuoti savo vidinį gyvenimą. Šių Bažnyčių šventieji sinodai renka savo Bažnyčių vadovus – primus. Visuotinio patriarcho – toks yra Konstantinopolio, šiandieninio Stambulo patriarcho istorinis titulas – užduotis yra garbės ir meilės pirmumo bei koordinacijos tarnystės. Koordinacijos visame pasaulyje. Yra gausybė nesenų pavyzdžių, kuriuose atsiskleidžia toji visuotinio patriarchato koordinacinė tarnystė. Visuotinis patriarchatas taip pat turi pareigą padėti Seserims-Bažnyčioms, kai kyla konfliktai, kurie reikalauja Pirmojo Ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sosto pagalbos. [...] Mes taip pat koordinuojame ekumeninius dialogus su kitų konfesijų broliais krikščionimis.

Žurnalistas: Kuo skiriasi Rytų ir Vakarų krikščionybė?

JŠ patriarchas: Jūs žinote, kad 1054 m. įvyko didžioji schizma, pasidalinimas tarp krikščioniškųjų Rytų ir Vakarų. Nuo to laiko, deja, esame pasidaliję. Visi teologiniai dialogai tarp brolių krikščionių yra nukreipti į tai, kad būtų atkurta ši vienybė. Deja, jau po didžiosios schizmos, įvyko dar vienas pasidalinimas – protestantizmas atsiskyrė nuo katalikybės ir suformavo atskirą Bažnyčių šeimą. Su broliais protestantais taip pat turime dialogą, nukreiptą į tą patį šventą tikslą – atkurti Bažnyčios vienybę.

Taigi, po schizmos pirmuoju sostu krikščioniškuose Rytuose tapo Konstantinopolis, ir mes turime hierarchinę tvarką, pagal kurią po Konstantinopolio eina Aleksandrija, po jos – Antiochija, po to – Jeruzalė. Tai – keturi senieji patriarchatai.

Po jų seka Rytų Europos patriarchatai – Rusijos, Serbijos, Rumunijos ir kt. Dar po jų seka autokefalinės, nepriklausomos Ortodoksų Bažnyčios, kurios nesivadina patriarchatais.

Rusijos ir kitos Seserys Bažnyčios, kurios šiandien yra autokefalinės, iki XVI amžiaus buvo tiesioginiame Konstantinopolio patriarchato pavaldume. XVI a. Rusijos Bažnyčia tapo autokefaline, ir vėliau autokefalinėmis tapo Balkanų Bažnyčios. Kai kas šias Bažnyčias vadina „tautinėmis“ – man toks pavadinimas nepatinka. Aš jas vadinu Vietinėmis Autokefalinėmis Bažnyčiomis. Ortodoksija neturi būti susieta su jokia tautybe – ortodoksija yra atvira visiems.

Žurnalistas: Ar yra tikėjimo mokymo skirtumų?

JŠ patriarchas: Ne. Visos autokefalinės Bažnyčios išpažįsta tą patį tikėjimo mokymą.

Žurnalistas: O kuo Rytų Bažnyčios tikėjimo mokymas skiriasi nuo katalikų?

JŠ patriarchas: Pagrindinis skirtumas tarp ortodoksų ir katalikų yra mokymas apie popiežiaus pirmumą visos krikščionių Bažnyčios kontekste. Pagal katalikų mokymą, jų supratimą, popiežiaus pirmumas yra „jure divino“ – Dievo duotas. Tai suteikia popiežiui kaip tokiam jurisdikciją visam krikščioniškajam pasauliui.

Pagal ortodoksų supratimą, Romos vyskupo pirmumas turėtų būti būtent toks, kokį šiandien turi Konstantinopolio Bažnyčia Ortodoksų Bažnyčių šeimoje. [...] Tai yra pagrindinė problema, kuri mus skiria.

(ištrauka iš Jo Šventybės visuotinio patriarcho Baltramiejaus I interviu PBS žurnalistui Charlie Rose)

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai