Origenistinė kontraversija: inovacijos ir tradicijos konfliktas (...) [video]

 


Dokt. Gintaras Sungaila pranešimas „Origenistinė kontraversija: inovacijos ir tradicijos konfliktas pirmaisiais krikščionybės amžiais ir šiandien.“ Origenas (185—254 m.) pagrįstai gali būti vadinamas pirmuoju krikščionių sistemišku filosofu ir teologu, inovatyviai jungusiu to meto mokslą su krikščioniškuoju pasaulėvaizdžiu ir plėtęs šio pasaulėvaizdžio horizontus savo tyrimais. Dėl to, dar būdamas gyvas, jis pateko į konfliktą su fundamentalistiškai mąstančiais krikščionimis, o vėliau, jo sekėjams vystant ir doktriną, ir konfliktą, netgi buvo po mirties pasmerktas (553 m.). 

Mūsų laikų Ortodoksų Bažnyčioje Origeno vardas vėl aktualizuotas tradicijos ir inovacijos konflikto kontekste. Jis minimas teologą Aleksejų Osipovą drausminančioje Rusijos Bažnyčios rezoliucijoje, archimandritas Rafailas Karelinas kalba apie „šiuolaikinį origenizmą“, ši samprata tapo locus communis antimodernistiniame diskurse. 

Pranešimo tikslas – inovacijos ir tradicijos konflikto kontekste panagrinėti istorinę origenizmo kontraversiją ir palyginti istorinį konfliktą su šiuolaikiniu. Taip pat aptarti, kaip origenizmo sąvoka vartoja šiuolaikiniame antimodernistiniame diskurse.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai