Bažnyčios Tėvų Biblijos komentarai


Ortodoksai, skaitydami Šventąjį Raštą, vadovaujasi Bažnyčios Tėvų interpretacija. Deja, jokių patristinių Biblijos komentarų lietuvių kalba išversta nėra. Viskas, ką turime - „Bažnyčios tėvų antologijos biblinės rodyklės“ (sud. D. Dikevičius, išleido šv. Juozapo kunigų seminarija, 2015 m.), kur pagal biblinę knygą (arba pagal patristinį autorių) galima susirasti, kurioje „Bažnyčios tėvų antologijos“ (sud. D. Alekna ir V. Ališauskas, 2003 m.) vietoje cituojama tam tikra Biblijos eilutė. Kadangi pati „Bažnyčios tėvų antologija“ apima tik I-IV a. autorius ir pateikiama tik maža jų parašytų tekstų dalis, tai, žinoma, toks komentarų ieškojimo būdas labai ribotas.

Lietuvos akademinėse institucijose apie Bibliją dažniausiai moko naudojantis kun. Antano Rubšio „Raktais“ į Senąjį ir Naująjį Testamentą, kurių dėstymas gausiai remiasi pasaulietiniu mokslu, tam tikra biblistikos mokykla, todėl krikščioniui ortodoksui toks aiškinimas nepakankamas arba net visai netinkamas. Žmonėms, kuriems Šventojo Rašto skaitymas yra dvasinė praktika, „Raktai“, būna, sukelia ir papiktinimą. Tad nors ir pats juos skaičiau ir laikau naudingais, tačiau neturinčiam akademinio intereso ar išankstinių žinių žmogui tai gali netikti.

Vienintelė išeitis tokioje situacijoje - kreiptis į šaltinius kitomis kalbomis. Čia nurodysiu kai kuriuos šaltinius anglų ir rusų kalbomis.

Šaltiniai anglų kalba

Žinoma, nepakeičiamas šaltinis anglų kalba - The Orthodox Study Bible, išleistas Ancient Faith Publishing. Tai Šventasis Raštas, kuriame Senasis Testamentas remiasi Septuaginta, Naujasis - bizantišku tekstu (NKJV), taigi, prieš akis pilnas ortodoksų Šventojo Rašto kanonas. Be Šventojo Rašto, knygoje dar yra ryto ir vakaro maldos, maldos prieš Švč. Komuniją, įvadas į Šventojo Rašto skaitymą, į pačią Ortodoksų Bažnyčią ir straipsniai biblinėmis temomis (pavyzdžiui, straipsnis apie protėvių nuodėmę įdėtas po 1 Pradžios knygos skyriaus). Visas Biblijos tekstas palydėtas išnašomis, kuriose paaiškinamos sudėtingos vietos, geografiniai pavadinimai ir t.t.. Kitaip tariant, The Orthodox Study Bible sukurta kaip priemonė ortodoksui skaityti Šventąjį Raštą be jokių papildomų knygų, naudojantis tik šita viena knyga.

Kitas vertingas šaltinis bet kuriam krikščioniui - Ancient Christian Commentary on Scripture. Tai - visa knygų serija, kurioje surinkti įvairių Bažnyčios Tėvų komentarai. Kaip pavyzdį, pasitelkime VI Naujojo Testamento serijos tomą Romans (komentarai laiškui romiečiams).

Romans prasideda bendru įvadu į seriją, turi ir specialų įvadą į laišką romiečiams. Po įvadu, matome tekstą su komentarais.

Laiškas romiečiams knygoje suskirstytas į perikopes (skaitinius), pvz. Rom 1, 1-7. Iš pradžių pateikiamas toks skaitinys su temos įvardijimu (pvz. „Paulius ir Evangelija“). Tada pateikiama trumpa apžvalga, overview, kurioje nupasakojama, kaip šią vietą komentavo Bažnyčios Tėvai. Po trumpos apžvalgos, pateikiami skirtingų tėvų komentarai kiekvienai eilutei, pvz.:

1:1 A Servant of Jesus Christ

Origen: The first question which occurs...

Eusebius of Emesa: Some people argue...

Šitaip pateikiami komentarai kiekvienai eilutei. Prieš kai kuriuos patristinius komentarus nurodyta jų tema, pvz. „From Restlessness to Rest. Ambrosiaseter:“. Komentarai turi išnašas, pagal kurias galima rasti pirminius šaltinius, nuorodas į kitas Biblijos vietas ir kt.

Kitaip tariant, Ancient Christian Commentary on Scripture tinka ir nuodugniam teksto studijavimui nuo viršelio iki viršelio (pavyzdžiui, skaitydamas knygą dėka perikopių ir apžvalgų gali labai maloniai ir nuosekliai skaityti laišką romiečiams su paaiškinimais), ir kai reikia susirasti komentarą konkrečiai teksto vietai (nes komentarai pateikiami kiekvienai eilutei). Tai tarsi Orthodox Study Bible, bet daug gilesnė, todėl čia vienas tomas užima tiek pat puslapių, kiek visa Biblija. Ancient Commentary, kaip ir Study Bible, tinka skaityti nemokslininkams. 

Norintys akademiškesnio ir dar gilesnio pažinimo gali nerti į Handbook of Patristic Exegesis dvitomį (sud. Ch. Kannengieser, išleido Brill Academic Publishers, 2004). Abu tomai suskirstyti pagal amžius (I-VII), kiekvienas amžius suskirstytas į autorius. Straipsniai aiškina, kaip kiekvienas patristinis komentatorius suprato Šventąjį Raštą, pateikia pavyzdžius, nagrinėja metodą. Yra ir bendrieji įvadai į tematiką. Taigi, ši knyga jau nelabai tinka, kai norime susirasti komentarus konkrečiai vietai, tačiau tinka giliam, akademiniam patristinių interpretacijos principų studijavimui. 

Pabaigai galima paminėti nemokamą, bet nepatogų resursą - Patristic Bible Commentary interneto portalą. Čia surinkta nemažai Bažnyčios Tėvų komentarų anglų kalba, bet kadangi jie neapdoroti, kaip Ancient Christian Commentary on Scripture serijoje, tai ir rinkinys nelabai praktiškas. Visgi, per šį rinkinį galima susirasti patinkančio autoriaus komentarą ir jį visą perskaityti.

Šaltiniai rusų kalba

Rusų kalba yra oficialus Šventojo Rašto leidimas (Синодалный перевод), yra Rusijos Biblijos draugijos išleisti šiuolaikiškesni vertimai. Naudojantis oficialiai palaimintu leidimu esame tikri, kad prieš mus - visos Bažnyčios pripažįstamos knygos, kurias ir komentuoja Bažnyčios Tėvai.

Komentarų atžvilgiu, rusų kalba yra pasiekiama jau minėtoji angliška Ancient Christian Commentary on Scripture serija. Rusiškas jos variantas vadinasi Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Taigi, galima labai patogiai keliauti per Šventąjį Raštą su Bažnyčios Tėvais.

Norintiems akademiškesnio įvado, yra puikūs biblisto prof. Andrejaus Desnickio veikalai. Seminarijose taip pat skaitomas prof. Jungerovo įvadas į Senąjį Testamentą ir Aleksandro Sorokino Христос и Церковь в Новом Завете - tai pakankamai nesudėtingi, bendrieji įvadai į Šventąjį Raštą. Bendros ortodoksiškos medžiagos (įskaitant vaizdo įrašus) yra labai daug projekte ekzeget.ru . Nuo šio portalo medžiagos pravartu pradėti kiekvienam, kas dar neturi žinių apie Bibliją.

Pabaigai dar galima paminėti nemokamą internetinį resursą http://bible.optina.ru/. Jame pagal konkrečios knygos skyrių ir eilutę galima rasti skirtingus Bažnyčios Tėvų aiškinimus tai Biblijos vietai. Puikiai tinka, kai ieškome greito komentaro. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai