Koncertas „Muzika po cerkvės skliautais“

Šv. Paraskevės parapijos choras, vad. Justina Trinkūnaitė-Sungailienė

1. „Leisk, Viešpatie...“ (adap. muz. trad. rus., harm.) (00:00) 2. „Dėl Tavęs džiaugiasi...“ (komp. Justina T.-Sungailienė) (04:16) 3. Palaiminimai (mod. Valaamo vien. trad. melod.) (06:41) 4. „Cherubinų giesmė“ (komp. Justina T.-Sungailienė) (10:04) 5. „Tave, Dieve, garbinam“ (Te Deum) (mod. trad. graik. 3 tonas) (13:55) 6. „Mano siela šlovina Viešpatį...“ (komp. Justina T.-Sungailienė) (18:00) 7. 22/23 psalmė „Mane Viešpats gano...“, (komp. Justina T.-Sungailienė) (24:55) 8. „Tyra Mergele...“ (muz. šv. Nektarijaus Eginiečio) (28:11) 9. „Aleliuja“ (pgl. gruz. giesm. Šen khar) (35:04) 10. 33/34 psalmė „Aš visuomet Viešpatį garbinsiu...“ (38:16) „Leisk, Viešpatie...“ - viena svarbiausių vakarinės maldų, savotiška kulminacija. Prašoma likusį vakarą praleisti su Dievu (vert. G. Sungailos). „Dėl Tavęs džiaugiasi...“ - giesmė, per kai kurias šventes ir Gavėnios sekmadieniais giedama per Dieviškąja Liturgiją (šv. Mišias) vietoje įprastos „Išties verta...“. Graikų tradicijoje šiais žodžiais meldžiame kiekvienos naktinės metu (vert. G. Sungailos). Palaiminimai - Kalno pamokslo žodžiai (Mt 5), giedami kiekvienos Dieviškosios Liturgijos metu (išskyrus didžiąsias šventes ir eilines dienas) (vert. Č. Kavaliausko). „Cherubinų giesmė“ - iškilminga Aukos liturgijos pradžios giesmė, kurią senovėje giedodavo duoną ir vyną ant altoriaus (šventąsias atnašas) nešantys diakonai, ją perimdavo choras. Šiandien praktikoje diakonai giesmę tik kalba, o gieda choras. Giesmė skatina pamiršti visus gyvenimo rūpesčius ir kartu su angelais įsilieti į Dieviškosios Liturgijos vyksmą, pasiruošti Eucharistijos šventimui (vert. V. Mockaus). „Tave, Dieve, garbinam“ - šv. Ambraziejaus garbinimo ir padėkos giesmė, giedama per padėkos pamaldas. Iš jos greičiausiai kilo bent kelios ortodoksų giesmės, tarp jų Garbės himnas (Doksalogija) ir „Leisk, Viešpatie...“ (vert. katalik. liturg. maldyno). „Mano siela šlovina Viešpatį...“ - Švč. Mergelės Marijos giesmė (Lk 1), su Šv. Kozmo Himnografo parašytu priegiesmiu. Giedama per rytmetinę. Muzika parašyta su aliuzija į graikų 1 tono melodiją (vert. Č. Kavaliausko (Evangelija) ir V. Mockaus (priegiesmis) ). „Mane Viešpats gano...“ - 22 (23) psalmė, kurioje pranašas Dovydas tapatinasi su avele, kurią gano Dievas. Antroje psalmės dalyje Dievas Dovydui kelia vaišes. Ji ortodoksų visada skaitoma beisruošiant Komunijai (vert. A. Liesio). „Tyra Mergele...“ - šv. Nektarijaus Eginiečio (XIX a.) šlovinimo himnas Dievo Motinai (vert. G. Sungaila). „Aleliuja“ - po Apaštalo skaitinio giedama giesmė, parašyta pgl. gruzinų viduramžiais atsiradusios giesmės Dievo Motinai Šen Khar melodiją. „Aš visuomet Viešpatį garbinsiu...“ - 33 (34) psalmė, kurią pranašas Dovydas parašė, kuomet Dievas jį išgelbėjo iš pavojaus. Jis papuolė į rankas savo sūnui bei persekiotojui Abimelechui, tačiau apsimetė pamišeliu ir išliko gyvas. Ši giesmė giedama vakarinės ir Dieviškosios Liturgijos pabaigoje. Koncerte nuskambėjo vakarinės variantas - kai ji trumpinama iki pusės.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai