Šv. Maksimas Išpažinėjas


Šiandien Ortodoksų Bažnyčia mini šv. Maksimą Išpažinėją (~580-662). Šv. Maksimas - žymus ortodoksų vienuolis, mistikas, teologas, dėl savo skelbto mokymo apkaltintas erezija, jam buvo nupjautas liežuvis, nukirsta dešinė ranka ir jis buvo ištremtas į šiandieninės Gruzijos žemes. Už tvirtą ortodoksiško tikėjimo išpažinimą jis gavo „išpažinėjo“ titulą.

Šv. Maksimo gyvenimo pradžia miglota. Graikiška hagiografija, šventąjį šlovinantis tekstas, teigia, kad jis gimė imperijos sostinėje Konstantinopolyje, kilmingoje šeimoje, ir prieš tapdamas vienuoliu buvo valdininku. Siriškas (maronitiškas) „pselosas“, šv. Maksimą smerkiantis tekstas, sako, kad jis gimė Palestinoje, skurdžioje, nekilmingoje šeimoje. Kaip ten bebūtų, vienu metu šv. Maksimas įstojo į vienuolyną Konstantinopolio azijinėje dalyje, ten ilgainiui tapo abatu, persams užkariaujant Mažąją Aziją buvo pakviestas būsimojo Jeruzalės patriarcho, tuo metu dar tik vienuolio, šv. Sofrojinaus Jeruzaliečio, vienuoliškai gyventi Šiaurės Afrikoje. Ten įsivėlė į dogminius ginčus, dėl kurių tapo gerai žinomu visoje imperijoje.

Tuo metu imperijoje konkuravo du mokymai - vienas, kad Kristus turėjo dvi prigimtis, buvo tikras Dievas ir tikras žmogus (kurį vadiname ortodoksija), kitas - kad Kristus turėjo vieną, dievišką arba dievažmogišką prigimtį (monofizitizmas), pasmerktas 451 m. Imperijos valdžia, norėdama sutaikyti šias dvi puses, pradėjo propaguoti mokymą, esą net jei prigimtys Kristuje dvi, valia - tik viena, dieviška. Šio mokymo savo laiku netgi laikėsi Romos popiežius (Honorijus, pasmerktas visuotinio susirinkimo) ir daugelis Rytų patriarchų. Šį erezija gavo „monotelitizmo“ pavadinimą, ja buvo kaltinami maronitai iki unijos su Roma.

Šv. Maksimas Išpažinėjas mokė, kad Kristus turėjo dvi valias, kaip ir dvi prigimtis - dievišką ir žmogišką. Tačiau tos dvi valios visada buvo vienybėje, žmogiška visada atitiko dievišką. Už tai jis ir neteko liežuvio bei rankos. Pasakojama, kad kai buvo teisiamas Konstanopolyje ir jo paklausė, ar priims Komuniją iš patriarcho (monotelito), su kuriuo eucharistinį bendravimą palaiko kiti patriarchai, Maksimas atsakė, kad netgi jei ir visas pasaulis iš to patriarcho priimtų Komuniją, Maksimas nepriimtų.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai