Triodės laiko pamaldos


Triodės laikas apima laikotarpį nuo Muitininko ir fariziejaus sekmadienio iki Didžiojo Šeštadienio. Jį sudaro:
·         3 pasiruošimo savaitės
·         Gavėnia = Šv. Keturiasdešimtdienis + Lozoriaus šeštadienis ir Verbų sekmadienis + Didžioji Savaitė (48 dienos)
Velykų dieną baigiasi Triodė ir prasideda Pentikostarijus („Gėlių Triodė“)

Sekmadienis
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis

Muitininko ir fariziejaus sekmadienis


Nėra pasninko

Nėra pasninko

Savaitė be pasninko
Sūnaus palaidūno sekmadienis


Vėl yra pasninkas

Vėl yra pasninkas
Visuotinis Vėlinių šeštadienis
„Mėsos savaitė“
Paskutiniojo Teismo sekmadienisTarnaujama
didžioji naktinė, Liturgijos nėra

Tarnaujama
didžioji naktinė, Liturigijos nėra

„Sūrio savaitė“
Adomo išvarymas iš Rojaus (atsiprašymų sekmadienis)
Šv. Andr. Kret. kanonas
Šv. Andr. Kret. kanonas
Šv. Andr. Kret. kanonas
Šv.Grig.Didž.Lit.
Šv. Andr. Kret. kanonas

Šv.Grig.Didž.Lit.
Šv. Teodoro Kareivio (Terono)
Šv.Jon.Auks.Lit.
1 savaitė
Ortodoksijos iškilmė
Šv. Bazil. Did. Lit.
Šv.Grig.Didž.Lit.Šv.Grig.Didž.Lit.
Vėlinių šeštadienis
Šv.Jon.Auks.Lit.
2 savaitė
Šv. Grigalius Palamas
Šv.Jon.Auks.Lit.Šv.Grig.Didž.Lit.Šv.Grig.Didž.Lit.
Vėlinių šeštadienis
Šv.Jon.Auks.Lit.
3 savaitė
Šv. Kryžiaus pagerbimas

Šv. Bazil. Did. Lit.
Šv.Grig.Didž.Lit.
Šv.Grig.Didž.Lit.
Vėlinių šeštadienis
Šv.Jon.Auks.Lit..
4 savaitė
Šv. Jonas PakopininkasŠv. Bazil. Did. Lit.Šv.Grig.Didž.Lit
Šv. Andr. Kret. kanonas (Marijos budėjimas)

Šv.Grig.Didž.Lit.

Šv.Grig.Didž.Lit.
Akatisto
šeštadienisŠv.Jon.Auks.Lit.
5 savaitė
Šv. Marija Egiptietė
Šv. Bazil. Did. Lit.
Šv.Grig.Didž.Lit.


Šv.Grig.Didž.Lit.

Šv.Jon.Auks.Lit.
6 savaitė
Viešpaties įžengimas į Jeruzalę (Verbų sekmadienis)
Šv.Jon.Auks.Lit.
D. Pirmad.

Šv.Grig.Didž.Lit.
D. Antrad.

Šv.Grig.Didž.Lit.
D. Treč.

Šv.Grig.Didž.Lit.
D. Ketv.

Šv. Bazil. Did. Lit.
D. Penkt.

Liturgijos nėra*
D. Šešt.

Šv. Bazil. Did. Lit.
Didžioji Savaitė
KRISTAUS PRISIKĖLIMAS
- PASCHA -
(Šv. Velykos)
Šv.Jon.Auks.Lit.

Šviesos savaitė

 Raudonai apibrėžtas šv. Keturiasdešimtdienis

* (išsk. jei tą dien išpuola Apreiškimo šventė)
LITURGIJA GAVĖNIOS LAIKU

Šv. Keturiasdešimtdienis:
Trečiadieniais ir penktadieniais – šv. Grigaliaus Didžiojo (+ 5 savaitės ketvirtadienis).
Išimtys: 1) 1 ir 2-ojo šv. Jono Krikštytojo galvos gavimo šventė; 2) 40 Sebastėjos kankinių šventė. Šių švenčių metu, jei jos išpuola šiokiadieniais, švenčiama šv. Grigaliaus Didžiojo Liturgija.

Šeštadieniais – šv. Jono Auksaburnio
Sekmadieniais – šv. Bazilijaus Didžiojo (paruošiamos atnašos šv. Grigaliaus Didžiojo Liturgijai)

Didžioji Savaitė:
Pirmadienis, antradienis, trečiadienis– šv. Grigaliaus Didžiojo
Ketvirtadienis ir šeštadienis – šv. Bazilijaus
Penktadienis – nėra (išskyrus Apreikšimą)

Velykos – Šv. Jono Auksaburnio
                     
Kitu laiku Dieviškoji Liturgija nešvenčiama

PAMALDŲ TVARKA APREIŠKIMO ŠVENTEI
Apreiškimas – sudėtingiausia liturginiu požiūriu šventė.
Jeigu Apreiškimas išpuola Šv. Keturiasdešimtdienio antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį; arba Didžiosios Savaitės antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį – Vigilija prasideda didžiąja naktine (ne vakarine, kaip įprasta).
Jeigu Apreiškimas išpuola Šv. Keturiasdešimtdienio sekmadienį, pirmadienį arba bet kurią Šviesos savaitės dieną, tada Vigilija vyksta įprasta tvarka (prasideda didžiąja vakarine).
Jeigu Apreiškimas išpuola Didįjį Penktadienį arba Didįjį Šeštadienį, Vigilija prasideda nuo rytmetinės (nes vakarinė būna tarnaujama Didįjį Ketvirtadienį prieš šv. Bazil. D. Lit., o Didįjį Penktadienį ji tarnauja ypatingu būdu).
Jeigu Apreiškimas išpuola per Velykas (Kyriopascha), rytmetinėje kartu su Velykų kanonu giedamas Apreiškimo kanonas, po 6 giesmės skaitoma Apreiškimo Evangelija.

KITOS PASTABOS
Šv. Teodoro Kareivio (Terono) išvakarėse, rytmetinėje šventinama koliva.
Kadangi formaliai Lozoriaus šeštadienis ir Verbų sekmadienis nėra pasninkas, jų metu Tipikonas palengvina mitybos režimą. Lozoriaus šeštadienį pagal Tipikoną galima valgyti ikrus, Verbų sekmadienį – žuvį.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai