Naktinės schema

Naktinės transliacija per Graikijos televiziją.
Graikai naktinę skaito vietoje asmeninių vakaro maldų.
Naktinė būna dviejų rūšių - didžioji ir mažoji. Mažoji naktinė turėtų būti skaitoma beveik kiekvieną dieną - tai ji iki XVII a. mūsų kraštuose namuose buvo skaitoma vietoje vakaro maldų. Graikai, bulgarai, sentikiai iki šiol vakarais namuose skaito naktinę, o ne vakaro maldas.

Mažoji naktinė neskaitoma tik tada, kai ją keičia didžioji naktinė arba vigilija.

Didžioji naktinė tarnaujama daugiausiai pasninkų metu, ypač - per Gavėnią (tam tikromis dienomis apjungiama su šv. Andriejaus Kretiečio Didžiuoju Atgailos Kanonu). Dar ji gali būti tarnaujama šv. Kalėdų, Teofanijos, Apreiškimo šventės išvakarėse (kai švenčiama vigilija, prasidedanti didžiąja naktine).

Didžioji naktinė švenčiama ir Užgavėnių savaitės trečiadienį/penktadienį, kai įvedamos pirmosios Gavėnios laiko pamaldos.

Naktinės prasmė- padėkoti už praėjusią dieną, prašyti nakties be nuodėmės ir apsaugojimo nuo netikėtos mirties.

Mažoji naktinė:

    Įprastoji pradžia
     Ps 50; 69; 142
    Doksologija
    „Leisk, Viešpatie“ („Spodobi“)
    Tikėjimo Simbolis
    Kanonas
    Išties verta, Tėve mūsų, troparai
    Po „amen“ - kondakas, Visais laikais
    Baigiamosios maldos („Otpust“)

Didžioji naktinė:

Skeliama į dalis, kurių kiekviena prasideda „ateikite, pagarbinkime...

I dalis
   Pilna pradžia
   [Jei Gavėnia, ir skaitomas šv. Andriejaus Kret. kanonas], paprastai - Ps 69 ir eilinis kanonas
   Ps 4; 6; 12; 24; 30; 90
   „Su mumis yra Dievas“
   „Jau diena praeity“ ir kiti troparai
   Tikėjimo simbolis
   Malda, Trišventas, „Tėve mūsų“, malda

II dalis
   Ps 50, 101
   Karaliaus Manasijo malda
   Trišventas, „Tėve mūsų“, troparai, malda

III dalis
   [Ps 69,] 142, didžioji doksologija. 
  Trišventas, „Tėve mūsų“
   Eilinis kanonas
   Giesmė „Galybių Viešpatie“
    „Visais laikais...“ 
   Paskutinės maldos

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai