„Tyra Mergele“ (Agni Parthene) [video]


A: Tyra Mergele Šventoji | Skaisčiausioji Marija!
A: Mergele, Dievo Motina, | rasotoji mūs Vilna
B: Už dangus Tu aukštesnė | už saulę Tu šviesesnė!
B: Mergelių chorų džiaugsme, | už angelus kilnesne!
C: Per visą skliautą sužibai, | skaisčiausiu Dievo spinduliu
C: Visas kariaunas dangiškas | lenki savuoju šventumu.

A: Mergele liekanti visad | Visatos Karaliene!
A: Skaisčioji Dievo Nuotaka, | Šventoji Jo Gimdytoja
B: Marija Sužadėtine! | O, mūsų džiaugsmo priežastie!
B: Tyriausioji Valdove | Visų šventoji Motina!
C: Cherubinus pralenkianti | garbe, šlove ir tyrumu!
C: Serafinus ir Sostus
, - | garbe, šlove ir tyrumu!

A: Cherubinų daina, džiūgauki! | Angelų giesme, džiūgauki!
A: Serafinų gyriau, džiūgauki! | Linksmybe jųjų, džiūgauki!
B: Ramybe, Džiaugsme, džiūgauki! | Išganymo mūs uoste!
B: Šventasis Žodžio Kambary, | Negendamumo Žiede!
C: Rojaus saldume džiūgauki! | Saldume amžinybės!
C: Gyvybės medi, džiūgauki! | Šaltini nemarumo!

A: Užtarki, Dievo Motina, | prašau Tavęs nevertas.
A: Meldžiu, visų Valdove, | globa sava apsaugok!
B: Didi Mergele be dėmės, | Švenčiausioji Partene!
B: Karštai prašau Tavęs, | tyra Šventove Dievo!
C: Apsaugok ir išgelbėk | globoki nuo neprietelio
C: Ir padaryk gyvenimo | palaiminto mane dalim.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai