Kodėl per Kalėdas būna šv. Bazilijaus Liturgija?


Giliau liturgiką pažįstantys ortodoksai žino, kad per Šv. Kalėdas gali būti dviejų rūšių Dieviškoji Liturgija - arba Šv. Jono Auksaburnio, arba Šv. Bazilijaus Didžiojo (kurios pasauliečiams mažai skiriasi, tik per Šv. Bazilijaus Didžiojo Liturgiją kunigas ilgai tyliai meldžiasi, todėl giesmės daug ilgesnės). Bet mažai kas žino - kodėl?

Trumpas atsakymas būtų toks - todėl, kad Bažnyčia draudžia pasninką šeštadienį ir sekmadienį. Čia, pirmiausia, turimas omeny nieko nevalgymas ir negerimas visą dieną.

  Ilgas atsakymas reikalauja daugiau žinių.  

Šv. Bazilijaus Didžiojo Liturgija

Šv. Bazilijaus apeigos yra senesnės, nei Jono Auksaburnio. Iš pradžių jos buvo visų švenčių ir sekmadienių apeigos, o trumpesnė, Šv. Jono Liturgija buvo švenčiama tik šiokiadieniais. 

Šv. Bazilijaus Didžiojo Liturgijos pasirinkimas per Šv. Kalėdas ir Teofaniją (Kristaus krikštą, analogiškas pamaldas) priklauso nuo noro turėti šventines apeigas vakare, senuoju Bazilijaus Didžiojo ritu.

Pamaldų tvarka

Pirmiausia, aptarkime bendrą pamaldų tvarką Šv. Kalėdų dieną ir išvakarėse. 

Šv. Bazilijaus Didžiojo Liturgija bus švenčiama pačią Kalėdų dieną tik tuo atveju, jei jos išpuola sekmadienį arba pirmadienį. Tuo atveju per Kūčias (išvakarėse) švenčiama Šv. Jono Auksaburnio Liturgija. Kitais atvejais - tvarka atvirkštinės

*
Kalėdos/Teofanija antrad., treč., ketv., penkt., šešt. Išvakarėse - Bazilijaus Didžiojo Lit. Šventės dieną - šv. Jono Auksaburnio.
Kalėdos/Teofanija sekmadienį. Šeštadienio ryte - Jono Auksaburnio, šventės dieną - Bazilijaus
Kalėdos/Teofanija pirmadienį. Sekmadienio ryte - Jono Auksaburnio, šventės dieną - Bazilijaus.
*

Jeigu Kalėdos išpuola bet kurią kitą savaitės dieną, ne sekmadienį, ne pirmadienį, Kalėdų dieną - Šv. Jono Auksaburnio Liturgija, išvakarėse - Šv. Bazilijaus Didžiojo. Tačiau keičiasi ne tik Liturgijų tvarka, keičiasi ir jas supančios pamaldos.

Jeigu Kalėdos išpuola sekmadienį arba pirmadienį, pagal Tipikoną, penktadienį Dieviškosios Liturgijos nėra, skaitomos tik Karališkosios valandos, per Kūčias ryte yra šv. Jono Auksaburnio Liturgija (dar Kalėdų tekstų), dieną apie 13:00 (7 valandą pgl. bizant. laiką) pradedama Didžioji vakarinė, po kurios lengvai vakarieniaujama. Naktinė vyksta jau gruodžio 25 d., apie 4:00, po kurios seka rytmetinė ir 1 valanda, o tada jau vyksta Kalėdų Dieviškoji Liturgija (šv. Bazilijaus Didžiojo). Liturgija turėtų būti anksti ryte, kaip parašyta, „dėl naktinio budėjimo“.

Kas gi vyksta, kai Kalėdos yra ne sekmadienį ar pirmadienį, o bet kurią kitą savaitės dieną? Kitaip tariant, jei turime „normalų“, ne išimtinį variantą.

Dieną prieš Kalėdas, per Kūčias ryte Tipikonas nurodo nevykdyti Liturgijos. Vietoje Dieviškosios Liturgijos skaitomos karališkosios valandos ir pradedamas pasninkas, niekas nei valgoma, nei geriama iki pat Dieviškosios Liturgijos, kuri pagal Tipikoną turi vykti vakare - sujungta su vakarinės apeigomis. Kad Liturgijos ryte visai neturi buti liudija ir tai, kad skaitomos „Atvaizduojančiųjų apeigos“ (posledovanije izobrazitelnych), kurios savo prigimtimi yra Dieviškosios Liturgijos pakaitalas.

Vakarinė, kuri, kaip sakėme, pradedama apie 13 val., iškart sujungta su Šv. Bazilijaus Didžiojo Liturgija. Kadangi bizantiškame laike diena prasideda vakaru, šv. Bazilijaus Liturgija JAU vyksta su Kalėdų tekstais. Taigi, iš tikro ši vakarinė + Liturgija jau priklauso ne gruodžio 24 (sausio 6), o gruodžio 25 (sausio 7) dienai, tai jau Kalėdinė Liturgija, apie ką liudija ir puikiai sudaryti Serbijos patriarchato liturginiai nurodymai:

Pavyzdys iš analogiškų (Teofanijos) pamaldų
Serbijos patriarchato liturginiuose nurodymuose.
Vakarinė+Bazilijaus Liturgija jau nurodyta kaip priklausanti šventinei dienai (06/19), vyksta 13 (7) val.

Jau tada, saulei nusileidus, vakare, pradedamos švęsti Kalėdos, priimama Komunija. Nors dar žuvis nevalgoma, po pamaldų jau galima gerti vyną.

Šv. Jono Auksaburnio Kalėdų Liturgija vyksta anksti ryte, po naktinio budėjimo, kuris prasideda 4:00, nuo naktinės (Kalėdų budėjimas - vigilija, bet kokiu atveju prasideda nuo naktinės, nes vakarinė jau buvo išvakarėse). Dabar jau šventė švenčiama pilnai.

Bazilijaus Lit. perkėlimas sekmadienių ir pirmadienių atveju

Tai kodėl reikia Liturgijas keisti vietomis? Atsakymas - Bažnyčios kanonai draudžia pasninką šeštadieniais ir sekmadieniais. Kalėdoms išpuolant sekmadienį arba pirmadienį, Kūčios išpuola šeštadienį arba sekmadienį. O tada negalima pasninkauti (šiuo atveju kalba eina apie nieko nevalgymą ir negėrimą iki vakaro).

Jeigu Kalėdos išpuola NE sekmadienį ar pirmadienį, Kalėdų Dieviškoji Liturgija švenčiama Bazilijaus Didžiojo apeigomis jau išvakarėse, visą dieną nevalgius ir negėrus, ryte Liturgijos neturėjus. Tai JAU Kalėdų pamaldos.  Kitos dienos ankstyvą rytą pasirenkama sutrumpinta, Šv Jono Auksaburnio Liturgija ir tikintieji po naktinio budėjimo turi galimybę pailsėti. 

Jeigu Kalėdos išpuola sekmadienį arba pirmadienį, išvakarėse nieko nevalgyti būtų nepagarba šventai dienai - arba Šabui, arba Viešpaties prisikėlimui, todėl dieną numatytas valgymas. Tada Dieviškoji Liturgija su prieššventiniais (dar ne Kalėdų) tekstais švenčiama Kūčių ryte, dieną valgoma, vakare - pamaldos be Komunijos. Anksti ryte, pradedant naktine 4 ryto, jau vyksta Kalėdų pamaldos (pagal įprastą šiai dienai Šv Bazilijaus tvarką). Taigi, viskas dėl pasninko nebuvimo šeštadienį ir sekmadienį.

***

1. Kalėdos bet kurią dieną, išskyrus sekmadienį ar pirmadienį (pradinis sumanymas)

Išvakarės - ryte nėra Liturgijos, tik Kariškosios valandos. Visą dieną nevalgoma ir negeriama. Popiet - vakarinė, sujungta su Bazilijaus Didžiojo Liturgija (iškart kalėdiniai tekstai). Paryčiais - naktinė, rytmetinė ir Jono Auksaburnio Liturgija.

(Schema imituoja Velyknakčio pamaldų schemą. )

2. Kalėdos sekmadienį

Penktadienį - Karališkosios valandos, nėra Liturgijos.

Šeštadienį ryte - Jono Auksaburnio Liturgija. Dieną galima valgyti ir gerti.

Popiet - vakarinė.

Paryčiais - naktinė, rytmetinė, po kurių seka Bazilijaus Didžiojo Liturgija

(Pradinė schema modifikuota, kad šeštadienį nebūtų pasninko.)

***

Ta pati pamaldų rato logika galioja Teofanijos pamaldoms. Liturginė analogija primena, kad Teofanija ir Kalėdos anksčiau buvo viena šventė. Jų provaizdis - Šv. Velykų liturgika.

***


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai