Amerikos ortodoksų giesmės

Pakilk, Dieve, teisk žemę (Ps 82)
Bizantiškas choralas, vienas iš tonųDidysis prokimenas (Priegiesmis): Pakilk, Dieve, teisk žemę, nes tau priklauso visos tautos! (Ps 82,6)
Toliau eina 82 psalmės eilutės:
1: Dievas užima savo vietą dieviškoje taryboje, dievų sueigoje jis teisia
2: Kaip ilgai neteisingai teisite ir būsite šališki nedorėliams?
3: Ginkite silpnuosius ir našlaičius, saugokite vargdienių ir beturčių teises!
4: Gelbėkite silpnuosius ir beturčius, gelbėkite juos iš nedorėlių nagų!
5: Kokie jie neišmanėliai! Kokie jie kvaili! Jie vaikšto nedorais keliais, – teisingumo pamatai žemėje griūva!
6: 'Esate dievai, – aš sakiau, – jūs visi Aukščiausiojo sūnūs'. Tačiau mirsite kaip žmonės, krisite kaip kiekvienas didžiūnas

O, Šviesa Džiaugsminga 

Senasis Rusios choralas
O, Šviesa Džiaugsminga šlovės šventosios nemirtingo, dangiško, palaimintojo Tėvo - Jėzau Kristau! 
Besileidžiant saulei palydėję šviesą 
Gyrių giedam Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai - Dievui 
Visais laikais Tau dera pagarbiais balsais giedoti, 
O, Dievo Sūnau, Suteikiantis Gyvybę, 
Todėl pasaulis Tave šlovina!

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai