Evangelijos skaitymas į vakarus


Ar žinojote, kad tradiciškai Ortodoksų Bažnyčioje Evangelija yra skaitoma atsisukus į vakarus? Ortodoksai meldžiasi žvelgdami į rytus, taip pat visų Mišių metu kunigas meldžiasi žiūrėdamas į rytus, o ne į žmones. Rytai, kaip tai, iš kur ateina šviesa, simbolizuoja Dievo Šviesos atėjimą į pasaulį. Tačiau Evangelija (gr. eu - gera, angelia - žinia), kadangi yra skelbiama ne Dievui, o šėtono karalystei, yra skaitoma atsigręžus į ten, kur prasideda tamsa - į vakarus.

Vakarų krikščionybėje egzistavo analogiška tradicija, kunigas melsdavosi „ad orientem“ (lot. į rytus), tačiau skaitymo poziciją „į vakarus“ pakeitė skaitymas atsisukus į šiaurę, nes šiaurėje nuo Romos gyveno barbarų gentys, sietos su tamsa.

Parama

Mūsų projektą galite paremti:

Contribee PayPal

Populiarūs įrašai