Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Su savybėmis

Šv. Charitina Lietuvaitė

Šiandien, spalio 18 (5) d. Ortodoksų Bažnyčia mini šventąją vienuolę Charitiną Lietuvaitę.
Troparas, 2 tonasNuo pat savo jaunystės Dievą pamilai,/ visa savo širdimi, Charitina šventoji./ Tikėdama atlikai didžius askezės žygdarbius/ vardan Kristaus, Tavo Sužadėtinio./ Naujus namus kitos šalies vienuolyne radai/ iš ten į dangiškąsias buveines mus pakvietei./ Melski Kristų Dievą/ mūsų sieloms išganymo.

Kondakas, 4 tonas„Palikusi saviškius ir savo Tėvynę,/ į Didįjį Naugardą iškeliavai,/ vienuolės sunkųjį gyvenimą prisiėmei/ kaip angelas žemėje gyvenai/ ir daugybei to krašto moterų kelią į išganymą parodei./ Į Tave kreipdamiesi giedame:/ „Džiūgauki, šventoji mūsų motina Charitina“

Naujausi įrašai

Ar Ukrainos Bažnyčia tikrai vaduojasi iš Kremliaus?

Keltų pagonybė [PR - 20]

Pamokslas apie Pistę, Elpę, Agapę ir jų motiną Sofiją

Pamokslas apie šv. Teklę

Slavų pagonybė [PR - 19]

Diskusija apie popiežystę [video]

Ukrainos Bažnyčios krizė: faktai

Išverstas „Katekizmas“

Kaip skaityti bažn. slavų kalba? [PR - 18]

Baltų pagonybė [PR - 17]