Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Su savybėmis

Šviesos (Velykų) savaitės tradicijos

Ortodoksų Bažnyčioje savaitė, sekantį po Šv. Velykų šventės, vadinama Šviesos savaite. Visą šią savaitę draudžiama pasninkauti (net ir priimantiems Komuniją), pamaldos kasdien vyksta pagal Velykų apeigas, nuolat švenčiama. Ši savaitė - išmintingiausia visų metų šventė, kurioje septynios dienos susilieja į vieną, tarsi nebebūtų laiko.

Visą savaitę net ir ne pamaldų metu cerkvių ikonostasų vartai paliekami atviri, nuolat matomas altorius. Vartuose padėta pašventinta duona, artosas (gr. artos - duona), simbolizuojanti Kristaus nuolatinį gyvenimą Bažnyčioje.

Pagal Tipikoną, kasdien ryte turėtų būti tarnaujama rytmetinė, o po jos - procesija su Kryžiumi, vėliavomis, Velykų giesmėmis. Konstantinopolio mieste procesijų stotys buvo išdėstytos įvairiose miesto vietose, ten maldininkai klausė Evangelijos skaitinių apie prisikėlimą, giedojo. Tik po to jie grįždavo į maldos namus švęsti Eucharistijos.

Mūsų laikais rytmetinė netarnaujama, o procesijos vyksta po Dieviškosios Liturgijos, aplink bažnyč…

Naujausi įrašai

Velykų ir Sekminių laikas

Šv. Velykų kanonas (įrašas iš pamaldų)

Kokias maldas skaityti šv. Velykų savaitę?

Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inocento Velykinis laiškas (2019)

Ortodoksų Velykos 2019 m.

Kas yra „karališkosios“ valandos?

[NbG:] Didžioji savaitė. (VIDEO)

Pamokslas. Verbų sekmadienis. (VIDEO)

[NbG:] Gavėnios pabaiga - peržvalga. (VIDEO)

Liturgika (5): Malda už Bažnyčią, pasiruošimas Komunijai