Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Su savybėmis

Arkangelo Mykolo stebuklas Chonuose (rugsėjo 6/19 d.)

Vilniuje yra cerkvė, dedikuota pakankamai neįprastai progai - arkangelo Mykolo stebuklui Chonuose (prie pat Kolosų miesto, kuriam apaštalas Paulius rašė laišką). Ten buvo jo vardo šventovė ir stebuklingas šaltinis. Ši šventovė buvo pastatyta kaip padėka arkangelui Mykolui už tai, kad šaltinio vandeniu išgydė nebylią dukterį.

Kartą vienos pagonių šeimos tėvas sapne pamatė arkangelą Mykolą, kuris pasakė, kad jei iš to šaltinio, kurį jis sapne parodė, atsigers nebyli dukra, tai pradės kalbėti. Po sapno tėvas nuvedė dukrą ir ji tikrai prabilo. Po šio įvykio visa šeima pasikrikštijo ir kaip padėką toje vietoje pastatė šventovę. Daugybė žmonių keliavo į šią šventovę, gėrė iš šaltinio, tikėdamiesi išgijimo. Matydami išgijimus pagonys įtikėdavo, krikštydavosi.

Stebuklas, kuris minimas rugsėjo 6 (19) d. susijęs su čia tarnavusiu šventuoju Archipu. Šv. Archipas šešis dešimtmečius buvo bažnyčios zakristijonas, dėl jo pavyzdingo gyvenimo, traukusio pagonis atsiversti į krikščionybę, jis kitų pagoni…

Naujausi įrašai

P. Florenskis apie Eucharistiją

Kodėl toks svarbus šv. Jono Krikštytojo nukirsdinimas?

P. Florenskis apie kulto reikšmę stačiatikybėje

Užrašų ant ikonų svarba

Lietuvos ortodoksų (stačiatikių) šventieji

Akatistas saldžiausiajam Jėzui

Azijietiški smidrai (šparagai) #PenktadienioReceptai

Didžiosios aistros. 8. Puikybė

„Hermenėjos“ - ortodoksų ikonografijos žinynai

Malda Šventajai Dvasiai