Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Su savybėmis

„Šiandien ant Kryžiaus...“ (Gavėnios giesmė)

Didžiojo Penktadienio ir Pasijų giesmė (15 antifona) Šiandien ištiesęs rankas ant Kryžiaus kabo Tas,/ kuris ištiesė žemę viršum vandenų. Erškėčių vainiku karūnuojamas/ Didysis Karalius angelų. Netikru purpuru apsiaučiamas Tas,/ kuris dangų debesimis aprengė. Antausius kenčia/ Jordane išlaisvinęs Adomą. Vinimis kalamas Bažnyčios Jaunikis,/ ietimi perdūriamas Mergelės Sūnus. Mes lenkiamės Tavo kančiai, Kristau. Mes lenkiamės Tavo kančiai, Kristau. Mes lenkiamės Tavo kančiai, Kristau. Leisk pažinti mums ir Tavo šlovingąjį prisikėlimą.

Naujausi įrašai

Apreiškimo Švč. Dievo Gimdytojai kanonas

Dvasia ir Tiesa. Dvasia.

Dvasia ir Tiesa. Įžanga.

Naujas Youtube kanalas rusų k.

Liturgijos transliacijos iš Lietuvos cerkvių

Kaip melstis su transliacija?

Paprašyti maldos

Kodėl ortodoksai meldžiasi už valdžią ir kariuomenę?

Kodėl cerkvėse prekiaujama?

Metropolito Inocento kreipmasis į Lietuvos tikinčiuosius