Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Su savybėmis

VII-ojo susirinkimo Tėvų atminimas

Ši šventė švenčiama sekmadienį, artimiausią spalio 20-ąjai (7-ąjai) dienai. Tądien 787 metais baigėsi paskutinė VII Visuotinio susirinkimo sesija, taigi, įveikta Bažnyčios krizė ir užbaigta oficialioji Bažnyčios dogmatika - juk dogmas turi teisę skelbti tik Visa Bažnyčia susirinkime. VII Visuotinis susirinkimas svarbus dėl to, kad:
* Patvirtino ikonų gerbimą Bažnyčioje
* Paaiškino teologiškai, kuo ikonų gerbimas skiriasi nuo stabmeldystės
* Užbaigė Visuotinių susirinkimų laikotarpį Bažnyčioje, taigi, ir pagrindinių tikėjimo tiesų dėstymą
Plačiau:
Visuotiniai susirinkimaihttp://www.ortodoksas.lt/2015/03/7-visuotiniai-baznycios-susirinkimai-ir.html Ikonos
http://www.ortodoksas.lt/2012/10/ikonos-atvaizdai.html

Naujausi įrašai

Šv. Charitina Lietuvaitė

Ar Ukrainos Bažnyčia tikrai vaduojasi iš Kremliaus?

Keltų pagonybė [PR - 20]

Pamokslas apie Pistę, Elpę, Agapę ir jų motiną Sofiją

Pamokslas apie šv. Teklę

Slavų pagonybė [PR - 19]

Diskusija apie popiežystę [video]

Ukrainos Bažnyčios krizė: faktai

Išverstas „Katekizmas“

Kaip skaityti bažn. slavų kalba? [PR - 18]