Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Su savybėmis

Akatistas saldžiausiajam Jėzui

Pilnas pavadinimas: „Akatistas mūsų saldžiausiajam Viešpačiui Jėzui Kristui“ Autorius: Nežinomas (~XIII a.)
Bažnyčios pritarimą gavo neoficialiai, sudarymo laikais.

Šis Akatistas greičiausiai originaliai parašytas bažnytine slavų kalba, XVII a. išverstas į graikų k. Autorių įkvėpė Teoktisto Studito  „Permaldavimo (ικετηριος) kanonas Jėzui Kristui“, liaudyje vadinamas „Kanonu saldžiausiajam Jėzui“. Abu kūriniai išaugo iš Atono kalno hesichastinės tradicijos, jų pagrindas - ypatingas pamaldumas Jėzaus vardui. Akatistas atkartoja Apreiškimo Švč. Dievo Gimdytojai kondakų ir ikų temas bei formą.
***
Akatistas mūsų saldžiausiajam Viešpačiui Jėzui Kristui
8 tonas
1 kondakas
Tave, Karvedį Nenugalimąjį,/ Pragaro Nugalėtoją,/ šlovinimo giesme apgieda Tavo kūrinys ir Tavo tarnas,/ nes išvadavai mane nuo amžinosios mirties./ Todėl turėdamas neapsakomai mylinčią širdį/ nuo visokių pavojų mus gelbėki/ Tau giedančius: „Jėzau Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.“
1 ikas Angelų Kūrėjau ir Galybių Viešpatie! Kadais…

Naujausi įrašai

Azijietiški smidrai (šparagai) #PenktadienioReceptai

Didžiosios aistros. 8. Puikybė

„Hermenėjos“ - ortodoksų ikonografijos žinynai

Malda Šventajai Dvasiai

Šv. Sekminių tradicijos

Mirusiųjų atminimo dienos Ortodoksų Bažnyčioje

Humusas (#PenktadienioReceptai)

Gavėnios, Velykų, Sekminių laiko kalendorius

Jūreiviški makaronai su tunu #PenktadienioReceptai

Šventųjų kalendorius