Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Su savybėmis

7 Vigilijos skaitiniai (kurių nebėra)

Jei esate mūsų kraštuose buvę ortodoksų Vigilijoje (всенощное бдение), turbūt pastebėjote, kad pačios pamaldos kartais tarsi provokuoja prisėsti: staiga nurimsta giedojimas, užsidaro vartai, pasikeičia kiti elementai ir atrodo, tarsi šioje vietoje turėtų būti pertrauka. Iš tiesų, Vigilija yra labai ilgos pamaldos, jos turėtų trukti visą naktį, todėl tokių „pertraukų“ Vigilijoje numatyta yra net 7. Jų metu buvo skaitomi skaitiniai, kurie šiais laikais išliko tik kai kuriuose vienuolynuose.

1. Pirmoji Vigilijos „pertrauka“ - vakarinės pabaigoje. Kunigas išėjęs prieš altoriaus vartus sako visiems „ramybė visiems“, atsakoma: „ir Tavo dvasiai“, „Viešpaties palaiminimas ant jūsų visų...“, skaitovas: „amen“. Tada turėtų būti pradedami dalinti duona ir vynas, kuriuos pašventino vakarinės metu pasistiprinimui, o skaitovas skelbia: „Skaitinys iš ...“. Kunigas palaiminima žodžiais „Šventųjų Tėvų maldų užtarimų, Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk mūsų“. Šiam skaitiniui, pagal liturginį laiką pr…

Naujausi įrašai

Velykų Šviesos stichira

Video: Maldos fenomenas [PR - 4]

Didžiosios vakarinės schema

Apokalipsė ortodoksų liturgijoje

Tipikonas apie bažnytinį giedojimą

Askezė nekrikšč. religijose [PR - 3]

Kodėl didžiąją savaitę rytmetinės - vakare?

Video: Kas yra askezė? Ir krikšč. vienuolystė [PR - 2]

Kodėl Jėzus jojo ant asiliuko?

Lozorius kaip mūsų dvasios metafora (Jn 11,1–44)