Autoriai

ortodoksas.lt tinklaraščio kolektyvas

***

Esu kunigas GINTARAS SUNGAILA (krikšto vardas JURGIS), gimiau 1991 metais Kaune. Šeima nuo 1994 iki 2000 metų gyveno Jonavoje, po to - dešimt metų Panevėžyje, kur baigiau „Minties“ gimnaziją. Mano a.a. tėvas - lietuvis, motina - ukrainietė, vaikystėje buvau krikštytas graikų apeigų katalikų Bažnyčioje, paauglystėje laikiau save ateistu, atsiverčiau studijų metais. Vilniaus universitete baigiau filosofijos bakalauro ir religijos studijų magistro studijas, po jų baigiau Varšuvos ortodoksų kunigų seminariją (teologijos bakalauras). Šiuo metu studijuoju Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos doktorantūroje.

Mano atsivertimui didelę įtaką turėjo filosofijos studijos, kurias rinkausi dėl kelių priežasčių - 1) domėjausi viskuo ir visais mokslais, norėjau pažinti viską; 2) rūpėjo socialinė ir politinė filosofija, norėjau pagerinti visuomenės gyvenimą; 3) buvau aktyviose dvasinėse paieškose ir ieškojau prasmės.

Studijų metais be kitų dalykų studijavome Bibliją, Bažnyčios Tėvus ir pažintis su šiais šventais šaltiniais parodė man kitokią, gilesnę, dvasinę, intelektualią krikščionybę. Tapęs atviras krikščionybei, atsivėriau Jėzaus asmeniui ir patyriau atsivertimą. Po atsivertimo ieškojau sau bendruomenės ir radau ją Ortodoksų Bažnyčioje.

Jaučiu, kad ne tik kunigystė, bet ir filosofija yra mano gilus pašaukimas. Bičiulio rašytojo paskatintas, nutariau sukurti tinklaraštį ortodoksas.lt, kad pasidalyčiau savo mintis ir išgyvenimais, bet ilgainiui supratau, kad Lietuvai reikia bendresnio resurso apie ortodoksų tikėjimą. Tad ėmiau dėti ir tokius bendrus dalykus, kaip giesmynų natas. 

Būdamas aktyvus viešojoje erdvėje natūraliai pradėjau bendrauti su katalikų ir protestantų atstovais bei susidomėjau tarpkonfesinio dialogo tematika. 2017 m. pagal vyskupijos rekomendaciją buvau išsiųstas stažuotis į Pasaulinio Ekumeninio Teologijos Instituto mokymus Berlyne (GETI'17), 2018 m. taip pat dalyvavau jaunimo mokymuose kaip kaip pagalbininkas Europos Bažnyčių Konferencijos kongrese Serbijoje. 

Esu vedęs (žmona - Justina), turiu sūnų, tarnauju vikariniu kunigu Dievo Motinos užmigimo (ėmimo į dangų) katedroje Vilniuje. 

2010-2014 m. Vilniaus universitetas, filosofijos bakalauras
2014-2016 m. Vilniaus universitetas, religijos studijų magistaras (magna cum laude)
2016-2019 m. Varšuvos ortodoksų dvasinė seminarija, teologijos bakalauras
2020 m.- filosofijos doktorantūra Vytauto Didžiojo Universitete. 

2018 m. diakonato šventimai
2020 m. kunigystės šventimai

***


Esu kunigas VITALIS DAUPARAS gimiau 1981 metais Vilniuje. Augau gydytojos ir ekonomisto šeimoje, turiu 12 metų vyresnį brolį, kuris mano vaikystėje ir paauglystėje buvo man autoritetu.

Mokiausi Vilniaus 9-ojoje vidurinėje mokykloje, o baigiau Tuskulėnų vidurinę. Nebuvau pats geriausias mokinys, nes laisvalaikį mėgdavau leisti su draugais maištingai filosofuodamas, brazdindamas gitara ir ragaudmas portveiną Vilniaus senamiesčio gatvėse, o ne sėdėdamas prie namų darbų. Gyvenimo prasmės paieškos atvedė prie tikėjimo į Dievą, kai man buvo 20 metų.

25-erių vedžiau, su žmona Jurgita auginame dvi dukras Ugnę ir Mariją.

Esu baigęs vadybos studijas. Studijavau filosofiją ir teologiją Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, vėliau – Varšuvos ortodoksų dvasinėje seminarijoje. Krimtau ir teisės mokslus.

Dirbau Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre (VAJC) jaunimo referentu. Išbandžiau save ir kaip transporto vadybininkas, o vietoj skyriaus vadovo pareigų pasirinkau diakono tarnystę.

2013 metais buvau įšventintas diakonu Ortodoksų Bažnyčioje ir beveik dvejus metus tarnavau Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyno sobore bei Šventos Kankinės Paraskevės cerkvėje. Buvau Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupijos revizijos komisijos pirmininku bei Lietuvos Stačiatikių brolijos prezidiumo nariu.

2015 - 2016 m. kartu su šeima sėmiausi bendruomeninio gyvenimo patirties tarptautinėje ekumeninėje katalikiškoje bendruomenėje Chemin Neuf Prancūzijoje bei Ispanijoje.

2017-2019 tarnavau diakonu Vilniuje, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų ortodoksų katedros ir Šv. Kankinės Paraskevės parapijose.

2019 metais Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių (ortodoksų) metropolitas Inocentas įšventino mane kunigu.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. esu šv. Paraskevės parapijos klebonas.

Verčiu knygas ir teologinius straipsnius iš anglų ir rusų kalbų. Esu tinklaraštininkas, o nuo 2017 rugpjūčio - ir vlog'o autorius.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai