Pasaulio ortodoksų naujienos. Savaitės apžvalga (kovo 3 d.)UKRAINA

Minint Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios metines, prezidentas Vladimiras Zelenskis įteikė valstybinius apdovanojimus karo zonoje tarnaujantiems kapelionams. Šis karas parodė, kokia reikalinga dvasinė pagalba ir parama kariams, kovojantiems sąžiningą ir gynybinį karą. Daugelyje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinių yra krikščionių kapelionų, kurie organizuoja pamaldas, meldžiasi ir dirba psichologais. Vasario 20 d. pranešta, kad Kijevo Taraso Ševčenkos universitete atidaryta speciali karo kapelionų parengimo šešių savaičių trukmės mokymo programa. Reikėtų priminti, kad dėl klastingos agresijos daugelis krikščionių, įvairių Ukrainos krikščioniškų bažnyčių tikinčiųjų, savo Tėvynę gina su ginklu rankose. Kapelionai teikia dvasinę pagalbą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariams, palaiko jų gerą nuotaiką, meldžiasi ir atlieka religines apeigas fronto sąlygomis. Gauti valstybiniai apdovanojimai rodo, kad šalies vadovybė supranta šios tarnystės svarbą.

BULGARIJA

Vasario 24 d. vykusiame Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios Sinode nuspręsta, kad Bulgarijos Bažnyčios dvasininkai turėtų susilaikyti nuo tarnystės su taip vadinamuoju "visos Afrikos egzarchu" metropolitu Leonidu (Gorbačiovu), kurį Aleksandrijos Bažnyčios Sinodas pašalino iš dvasininkų luomo.

Šis sprendimas buvo atsakas į Aleksandrijos patriarcho Teodoro II laišką, kuriame jis informavo Bulgarijos dvasininkus apie nekanoniškus Maskvos Patriarchato dvasininkų veiksmus regione, taip pat apie drausmines priemones vadinamiesiems "misionieriams". Atsižvelgdamas į tai, Bulgarijos Bažnyčios Sinodas nusprendė kol kas susilaikyti nuo koncelebracijos su minėtais asmenimis, o klausimą svarstyti Sinodo kanoninių klausimų komisijoje ir priimti galutinį sprendimą. Primename, kad reaguodama į Aleksandrijos Patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios pripažinimą, Rusijos Ortodoksų Bažnyčia schizmos būdu Afrikoje sukūrė savo egzarchatą, kuriam vadovavo metropolitas Leonidas (Gorbačiovas), garsėjantis skandalingais pareiškimais ir meile Vladimirui Putinui. Reaguodamas į nedorą rusų dvasininkų elgesį Afrikoje, Aleksandrijos Ortodoksų Bažnyčios Sinodas išmetė iš dvasininkų luomo Leonidą Gorbačiovą, Jurijų Maksimovą, taip pat keletą kitų "misionierių".

AFRIKA

Aleksandrijos patriarchas Teodoras II išsamiai atsakė News.ru žurnalistui, kaip jis vertina RPC MP veiksmus Afrikoje po žinios, kad Maskvos Patriarchato atstovai Kenijoje gavo oficialią registraciją. "Orthodox Times" paskelbė patriarcho atsakymą: "Maskvos Patriarchatas, vedamas itin autoritarinių tendencijų dominuoti visoje ortodoksijoje, norėdamas vienas valdyti ir pajungti visą ortodoksiją, panaikinti visą Ortodoksų Bažnyčios teologinę ir kanoninę tradiciją, kerštingai pasirodė Afrikoje ir į ją įžengė tyliai, kaip vagis naktį, kvestionuodamas šimtmečius gyvavusį Bažnyčios autoritetą ir šventuosius Bažnyčios kanonus. Tuo visų pirma pasireiškė jo nesveika dvasinė tendencija ir ekleziologinis nukrypimas nuo Ortodoksų Tradicijos".

Šiuo metu Aleksandrijos Patriarchatas suintensyvino savo veiklą daugelyje Afrikos žemyno šalių. Patriarchas Teodoras II rengia pastoracinius vizitus, kad sustiprintų Afrikos ortodoksiją naujų iššūkių akivaizdoje.

SERBIJA

Vasario 26 d. Serbijos patriarchas Porfirijus dalyvavo Raudonojo Kryžiaus ir Serbijos kraujo perpylimo instituto surengtoje kraujo donorystės akcijoje. Renginyje taip pat dalyvavo Marčės vyskupas Sava. Patriarcho palaiminimu panašios akcijos buvo surengtos ir kitose Serbijos bažnyčiose. Taigi savo asmeniniu pavyzdžiu Serbijos Ortodoksų Bažnyčios primas ragina visus stačiatikius tapti donorais, taip pat savo užuojautą nelaimės ištiktiesiems parodyti gailestingumo darbais.

RUSIJA

2023 m. vasario 21 d. Maskvoje Vladimiras Putinas pasakė kalbą Federalinei asamblėjai. Renginyje dalyvavo Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Kirilas (Gundiajevas). Kalba, kuri daugeliui klausytojų įsiminė dėl daugybės Biblijos citatų ir apeliacijų į krikščioniškąsias vertybes, taip pat sukėlė internetinę diskusiją apie Dievo "lytį". Vladimiras Putinas atsakingomis už karą laiko Ukrainą ir Vakarų šalis. Rusijos vadovo kalbą lydėjo dešimtys plojimų. Akivaizdu, kad Maskvos Patriarchatas atlieka svarbų vaidmenį pateisinant karą Ukrainoje. Daugelis Maskvos Patriarchato dvasininkijos remia karą, kurį Rusija vykdo Ukrainoje. Patriarchas Kirilas taip pat rodo išskirtinę vienybę su visais prezidento V. Putino sprendimais ir žodžiais. Už atvirą paramą karui ir genocidui kai kurios šalys (tarp jų ir Lietuva) patriarchui Kirilui įvedė asmenines sankcijas.

D.BRITANIJA

Reguliariai atliekamos Jungtinės Karalystės socialinės apklausos rodo, kad religingų žmonių skaičius mažėja, tačiau Didžiosios Britanijos gyventojai vis dar labai gerbia ir myli įvairias bažnyčias, koplyčias ir maldos namus bei laiko juos svarbia savo kultūrinio paveldo dalimi. Nacionalinis bažnyčių fondas apklausė 2 061 žmogų. 73 % apklaustųjų pabrėžė bažnyčių svarbą Didžiajai Britanijai, o 54 % apklaustųjų per šiuos metus vienaip ar kitaip lankėsi bažnyčioje ar maldos namuose. Taip pat svarbu pažymėti, kad vidutinis tikinčiųjų amžius buvo 51 metai. Dauguma apklaustųjų mano, kad valstybė turėtų skirti nemažai lėšų bažnyčių pastatams išlaikyti tinkamos būklės. Anglijoje didelė dalis bažnyčias lankančiųjų yra turistai. Reikia pažymėti, kad jaunoji karta vis rečiau lankosi bažnyčiose, o religija tampa vyresniosios kartos reiškiniu.

ORTODOKSŲ PASAULIS

Krikščionys ortodoksai pradėjo Gavėnią - laiką, kuriuo tikintieji ruošiami didingai Velykų šventei. Šiemet jis truks iki balandžio 15 d. Šiuo laikotarpiu krikščionys stengiasi daugiau laiko skirti įvairiems dvasiniams dalykams, riboja valgymą, pasilinksminimus. Vienuolių tradicijoje Gavėnia yra gana griežta, tačiau paprastiems tikintiesiems kasdienė veikla neretai koreguoja pasninko formą, tačiau visi stengiasi daugiau melstis, daryti gerus darus ir dalyvauti pamaldose. Pasninkas yra gera krikščioniška tradicija, kuri padeda mums praturtinti savo dvasinį gyvenimą. Nepaisant akivaizdaus griežtumo, Gavėnia daugeliui krikščionių yra džiaugsmingas įvykis, liturginės giesmės žodžiais tariant - "pavasaris sielai".
 
Naujienas parengė Ruslanas Jarockis, vertė ir redagavo Vitalijus Mockus

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai