Elijo vienatvė


Misionieriai! Kai atrodo, kad esate vienui vieni, niekas jūsų nesupranta, prisiminkite Elijo pavyzdį (1 Kar 18-19). Jis skundėsi Dievui: „Aš degu uolumu Viešpačiui, Galybių Dievui, nes izraeliečiai atmetė tavo Sandorą, nuvertė tavo aukurus ir išžudė tavo pranašus kalaviju. Tik aš vienas likau, ir jie nori man gyvastį atimti.“ Ką padarė Dievas? Pirmiausia, atsiuntė Savo angelą, tada nužengė Pats Šventąja Dvasia, o tada tarė: „Elišą (Eliziejų) iš Abel- Meholos patepk pranašu savo vietoje. Kas tik pabėgs nuo Hazaelio kalavijo, tą Jehu'as užmuš, o kas tik pabėgs nuo Jehu'o kalavijo, tą Eliša užmuš. Aš paliksiu Izraelyje tik septynis tūkstančius – visus tuos, kurių keliai nesiklaupė Baalui ir kurių lūpos jo nebučiavo“.

Ką reiškia šie žodžiai? Nors Elijui iš savo žmogiško požiūrio taško atrodė, kad jis vienui vienas liko ištikimas Dievui, iš tikro tokių žmonių buvo dar septyni tūkstančiai. Jis verkė Viešpačiui, kad ir jam, paskutiniam, ketina gyvastį atimti, o tokių paskutinių buvo septyni tūkstančiai.
PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai