Ikonostasas

Ikonostasas - tai ikonų siena, skirianti presbiteriją nuo navos (bažnyčios dalies, kur stovi tikintieji).  Ikonostasai atsirado iš templonų - tvorelės, skiriančios navą nuo presbiterijos.

Templonas šv. Petro ir Pauliaus katedroje, Romoje
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Templon hagia sophia“
Hagia Sophia templonas (rekonstrukcija, Konstantinopolis)
Templonas Sankt Peterburge ortodoksų cerkvėje
Templonas Sankt Peterburge, ortodoksų cerkvėje
Templonas („Kryžiaus siena“) šv. Morkaus bazilikoje, 
Venecijoje, katalikų bažn.
Iš pradžių ant templonų pradėtos statyti ikonos, pakabintos medžiaginės uždangos (kapatizma; uždanga galėjo būti ir višum altoriaus, ant ciboriumo, „stogelio“ virš altoriaus). Templonai darėsi vis aukštesni, kol Rytuose pavirto ikonų sienomis - ikonostasais, o Vakaruose - „Kryžiaus sienomis“ (angl. Rood screen), taip vadintomis todėl, kad jų lotynų tradicijoje statytas Kryžius.

XV a. „Kryžiaus siena“ Prancūzijoje,
Moribihano St Fiacre at Le Faouet katalikų bažnyčioje
„Kryžiaus siena“ anglikonų bažnyčiojeCornwalle 
„Kryžiaus siena“ anglikonų bažnyčioje Londone
Kryžiaus sienos“ išliko daugiausia protestantų kraštuose (Anglijoje, Švedijoje ir t.t..), nes Romos Katalikų Bažnyčia jas panaikino kontrreformacijos laikais (daugelyje bažnyčių jos buvo išmontuotos, kad kunigo veiksmai būtų geriau matomi tikintiesiems). Protestantai, nors, regis, ir nestatė naujų bažnyčių su tokiomis sienomis, tačiau senovinių bažnyčių architektūrą paliko kokia buvo.

Rytų Bažnyčioje, kaip minėjome, templonai virto ikonostasais. 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „iconostasis st george istanbul“
Ikonostasas šv. Jurgio bažnyčioje Konstantinopolyje
Didžiausi ikonostasai paprastai neturi daugiau, nei 5 ikonų eilių. Tradiciškai ikonos dėstomos tokia tvarka (konkrečiu atveju ji gali būti šiek tiek keičiama):
Ikonostaso schema

I. 
1) Altoriaus vartai, už kurių kaba uždanga (kapitazma). Ant vartų vaizduojama Arkangelo apreiškimo švč. Mergelei Marijai scena ir keturi Evangelistai.
2) Dešinėje pusėje nuo vartų vaizduojamas Jėzus Kristus,
3) kairėje - Dievo Motina.
4) Diakonų durys. Ant jų vaizduojami šventieji diakonai arba arkangelai.
5) Šioje vietoje vaizduojama šventovės globėjo (ar šventės, kurio vardu pavadinta šventovė) ikona.
6) Šioje vietoje vaizduojamas tame regione gerbiamas šventasis.

II.
7) Paskutinės vakarienės ikona.
8) 12 didžiųjų švenčių.

III.
9) Deisis - Jėzus Kristus Visagalis, jam iš kairės - Dievo Motina, iš dešinės - Jonas Krikštytojas (rečiau - apaštalas Jonas).
10) 12 apaštalų ikonos.

IV. 
11) Dievo Motinos ikona (dažnai - Ženklo iš dangaus ikona)
12) Senojo Testamento pranašai

V.
13) Prisikėlimo ikona
14) Naujojo Testamento šventieji


Rusų tradicijos ikonstasų pavyzdžiai:

Kitose ortodoksų tradicijose retai statomi tokie aukšti ikonostasai. Pavyzdžiui, graikų tradicijoje ikonostasai dažniausiai būna tik 1-2 aukštų:

No automatic alt text available.
Ikonostasas Salonikų katedroje

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Εικονοστάσιο“


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „καθεδρικός ναός  ελλαδα“
Ikonostasas Atėnų katedroje

Templonas, „Kryžiaus siena“, ikonostasas atlieka labai svarbią liturginę funkciją - jis atskiria sakraliausią liturginę erdvę (presbiteriją) nuo navos. Ne pamaldų metu tai, kas švenčiausia - altorius su švč. Komunija ant jo - yra paslaptyje, jie yra nematomi. Tuo pačiu Kryžius ir ikonos ant ikonostaso skatina kontempliuoti šį slėpinį. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai