Pagr. slaviškų šventųjų titulų vertimai į lietuvių kalbą

Slaviškas titulas - pažodinis vertimas - prasminis vertimas (jei skiriasi) - paaiškinimas.

Dažniausiai lietuviškame vertime tiksliai versti titulų nėra prasmės, pakanka parašyti "šventasis".

Апостол – šv. apaštalas – Kristaus mokinys, Jo įgaliotas pasiuntinys, skelbęs Evangeliją. Skiriami 12 artimiausiųjų Kristaus apaštalų ir 70 kitų.

Бессребреники – "besidabris", "neimantis pinigų" – ? –  šventasis, kuris vardan tikėjimo atsisakė turtų (dažnai - išdalydamas vargšams). Šiam šventumo tipui priskiriami ir gydytojai, neėmę pinigų už gydymą.

Благоверный –  [Dievo] ištikimasis – ? – šventasis valdovas, kuris valstybės valdyme vadovavosi krikščioniškais principais. 

Великомученик  – didysis kankinys – itin žiauriai nužudytas kankinys.

Исповедник – šv. išpažinėjas – šventasis, tvirtai kentėjęs dėl savo tikėjimo (bet nenužudytas) 

Мученик – šv. kankinys – šventasis, nužudytas dėl tikėjimo į Jėzų Kristų 

Христа ради юродивый – Kvailys dėl Kristaus – Šventpaikšis. Apaštališko nesitaikymo su visuomenės normomis dėl Kristaus pavyzdį parodęs šventasis. „Mes kvaili dėl Kristaus“ (1 Kor 4,10). 

Блаженный – palaimintasis – kai kurių šventųjų tradicinis titulas (šv. pal. Augustinas, šv. pal. Jeronimas...); Rusijoje jis tapo šventpaikšio sinonimu. N.B.: ortodoksai neturi beatifikacijos, palaimintieji yra šventieji.

Столпник – stulpininkas – šventasis, pasirinkęs ypatingą askezės formą – gyvenimą ant stulpo (ar mažo bokšto viršūnės). 

Преподобный – „panašusis į Kristų“,  gr. hosios, arba „teisusis“ – šv. vienuolis – asketinio gyvenimo pavyzdį parodęs šventasis.

Святитель – švietėjas – šv. vyskupas – šventasis, buvęs vyskupu. Šalia jo vardo nurodoma, kur buvo jo vyskupija („-ietis“). 

Праведный – teisusis – šventasis, gyvenęs santuokoje; taip pat Senojo Testamento patriarchų titulas. 

Равноапостольный – tolygus apaštalams – savo Evangelijos skelbimo tarnystę prilygęs apaštalams šventasis. Šį titulą turi ir artimiausioji Kristaus mokinė šv. Marija Magdalietė.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai