„Kasdienė duona“ | Jn 17, 1-11 („Kristaus – Aukščiausiojo Kunigo – malda“ I d.)

1 Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo:
„Tėve, atėjo valanda! Pašlovink savo Sūnų, kad ir Sūnus pašlovintų tave 2 ir – tavo duota galia į visus žmones – teiktų amžinąjį gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs.
3 O amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją.
4 Aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti.
5 Dabar tu, Tėve, pašlovink mane pas save ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasauliui.
6 Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davei iš pasaulio. Jie buvo tavo, o tu juos atidavei man, ir jie laikėsi tavojo žodžio.
7 Dabar jie suprato, jog visa, ką man esi davęs, iš tavęs kyla.
8 Tavo man patikėtus žodžius aš perdaviau jiems, o jie priėmė juos ir tikrai pažino, kad esu iš tavęs išėjęs; įtikėjo, kad esi mane siuntęs.
9 Aš meldžiu už juos. Ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Jie juk yra tavieji!
10 Ir visa, kas mano, yra tavo, o kas tavo – tai mano, ir aš pašlovintas juose.
11 Aš jau nebe pasaulyje...
Jie dar pasaulyje, o aš grįžtu pas tave. Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena kaip ir mes“.

Jėzaus – Aukščiausiojo kunigo malda, apima visus laikus, tai virš laiko iškylanti malda. Jėzus šlovina Tėvą ta šlove, kurią prieš visus laikus turėjo pas Tėvą, nes Jis yra Sūnus, prieš visus amžius gimstantis iš Tėvo. Jėzus meldžiasi už tikinčiuosius, esančius pasaulyje, esančius laike, dabartyje. Jis pranašiškai meldžiasi ir už ateitį, kuomet krikščionys bus išbandomi abejonėmis ir susiskaldymu. Jis prašo išlaikyti visus tuos, kuriuos Tėvas Jam pavedė, ištikimus ir vieningus.

Ši Jėzaus malda, tai amžina malda už kiekvieną iš mūsų. Tai giliausio Jėzaus rūpesčio bei meilės Tėvui ir žmonėms išraiška. Ji nepraranda savo aktualumo. Jėzus, įžengęs pas Tėvą, nuolat mus palaiko ir užtaria. Kiekvieną iš mūsų iki Pasaulio pabaigos, kol galėsime pilnatvėje susijungti su Juo ir kartu būti pašlovinti ir amžinai šlovinti Tėvą.

Šiandien dėkosiu Jėzui už tai, kad nuolat mane globoja ir užtaria.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad išlaikytų mane ištikimą Jo vardui.
Šiandien melsiu malonės, kad Dievas suteiktų vienybę visiems krikščionims. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai