Kodėl ortodoksai tiek daug pasninkauja prieš Komuniją?


Šiuo metu prieš priimant Komuniją reikalaujama mažiausiai 6 valandas susilaikyti nuo bet kokio maisto ar gėrimo (išimtis - sergantieji). Jei Komunijos žmogus eina retai, paprastai skiriamas savaitinis pasiruošimo pasninkas (nevalgoma mėsa, pieno produkto, kiaušiniai). Šitokia pasiruošimo praktika kilo iš vienuoliškųjų tradicijų ir nebuvo žinoma apaštališkaisiais laikais.

Kyla klausimas - jei apaštališkais lakais Komuniją galima buvo priimti be pasiruošimo ar eucharistinio pasninko, tai galbūt jo nebereikia ir dabar? Atsakymas į šį klausimą glūdi Šventųjų Apaštalų Taisyklėse, kurios yra pirmasis Ortodoksų Bažnyčios kanonų teisės dokumentas.

Vienuolių pasninkai, kurių jie laikėsi todėl, kad rečiau ėjo Komunijos, buvo susiję su tuo, kad jie negaudavo epitemijų (laikinųjų ekskomunikų, laikinų bausmių už nuodėmes), juo labiau nebuvo atskirti nuo Bažnyčios visam laikui. Paskaitykime, kokios bausmės buvo numatytos Apaštalų laikais:


9. Visi ištikimieji, įžengiantys bažnyčion, išklausę Raštų, tačiau nepriėmę Komunijos ar nedalyvavę pamaldose iki galo, kaip betvarkę Bažnyčioje keliantys, tebūna atskirti nuo Bažnyčios bendrystės.
56. Jei kas iš susirinkusiųjų kabinėjimusi išvargins kunigą arba diakoną: tebūna atskirtas nuo Bažnyčios bendrystės. 
57. Jeigu kas iš dvasininkų pasijuoks iš kurčiojo, aklo ar to, kurio kojos raišos: tebūna atskirtas. Tai galioja ir pasauliečiams.
65. Jei kas iš dvasininkų ar pasauliečių įžengs žydų sinagogon ar pas eretikus ir pasimels: tebūna ir iš dvasininkijos išmestas ir nuo Bažnyčios bendrystės atskirtas.
69. Jei vyskupas, kunigas, diakonas, subdiakonas, skaitovas arba choristas nepasninkauja 40 šventų dienų prieš Velykas, arba trečiadieniais, arba penktadieniais, išskyrus tada, kai negali dėl kūniškos negalios: tebūna išmestas iš savo luomo. Jei pasaulietis to nedaro: tebūna atskirtas [nuo Bažnyčios bendrystės]. 
(Apaštalų kanonai)

Turėkime omenyje, kad be šių neterminuotų ekskomunikų, egzistavo epitemijos (laikinos bausmės), kurios buvo skiriamos išpažinties metu už bet kokią nuodėmę. Asmuo buvo tam tikram laikui atskiriamas nuo sakramentų. Šv. Bazilijus Didysis liudija, kad už seksualinį palaidumą asmuo buvo atskiriamas nuo sakramentų 3-9 metams, už žmogžudystę - 20 metų, už santuokinę neištikimybę - 15 metų, už kraujomaišą - 20 metų, ir pan. 

Taigi, žinokime, ko norime. Jeigu norime priimti Komuniją kaip Apaštalų laikais, be jokių pasninkų (išskyrus trečiadienio ir penktadienio pasninką, Gavėnią ir kt.), tada grįžkime ir prie Apaštalų laikų epitemijų. Jos garantavo, kad žmogus tinkamai pasiruoš Komunijai. Sutikime būti ekskomunikuoti už nuodėmes po metus, kelis ir daugiau ir pažiūrėkime, ar tada nesaugaus, kad eisime Komunijos dar rečiau,  nei dabar.


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai