Malda Garbingajam KryžiuiOrtodoksų malda Garbingajam Kryžiui:

„Tepakyla Dievas ir išsisklaido Jo priešai, 
ir bėga nuo Jo veido tie, kurie Jo nekenčia. 
Kaip blaškomi dūmai jie pradingsta; kaip 
tirpsta vaškas prieš ugnį, taip žūna demonai 
prieš mylinčius Dievą, ir ženklinančius save 
kryžiaus ženklu, ir džiugiai tariančius: sveikas, 
Garbingiausiasis ir Gaivinantis Viešpaties 
Kryžiau, nuvejantis demonus ant tavęs
nukryžiuoto mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
galia, nužengusio į pragarus ir šėtono jėgą 
nugalėjusio ir dovanojusio mums tave – Savo 
Garbingąjį Kryžių visiems priešams nuvyti. 

O, Garbingiausiasis ir Gaivinantis Viešpaties 
Kryžiau! Padėk man su Šventąja Valdove Mergele 
Dievo Gimdytoja ir su visais šventaisiais per 
amžius. Amen.“

Psalmynas 67 (68), 1-4:

„Tepakyla Dievas, tebūna išsklaidyti Jo priešai, 
tebėga nuo Jo veido tie, kurie Jo nekenčia.
Kaip išblaškomi dūmai,
taip jie pradingsta;
kaip tirpsta vaškas prieš ugnį,
taip nedorėliai pražūva prieš Dievą.
Bet teisieji linksminasi;
jie džiūgauja Dievo Artume, –
jie laimingi ir krykštauja iš džiaugsmo.“‏

John Vernon McGee komentaras šiai eilutei:

„Čia perteikta Skaičių knygos 10-o skyriaus 35-a eilutė. Kasdien, kai Izraelis rengdavosi kelionėn dykuma, Mozė sakydavo: ,,Pakilk, VIEŠPATIE! Tebūna išsklaidyti tavo priešai, tebėga nuo tavo veido tie, kurie tavęs neapkenčia!“

Egiptas, kaip moko Šventieji Tėvai, Šventajame Rašte simbolizuoja mūsų nuodėmingą gyvenimą. Kaip Izraelis bėgo iš Egipto į Pažadėtąją Žemę, taip mes bėgame iš nuodėmingo gyvenimo į Dievo karalystę. Kaip Izraelis, peržengęs perskirtą jūrą, atsistojo ant tvirtos sausumos uolos, taip mes atsiremiame į Jėzų Kristų, įsikūnijusį Dievą. Ortodoksų malda Garbingajam Kryžiui, kuri yra egzorcistinio pobūdžio, padeda mums kelyje į tikrąjį Dievo Pažadą - Dievo bendrystę. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai