Kaip pereiti iš katalikybės/protestantizmo į stačiatikybę?

Kadangi ne pirmą kartą gaunu klausimą, kaip vyksta perėjimas į ortodoksų (stačiatikių) tikėjimą, tai nutariau padaryti tai aiškinantį tinklaraščio įrašą.Jeigu jūs esate Romos katalikas ar protestantais, tai jūs be abejonės esate krikščionis, t.y. žmogus, siekiantis sekti Jėzaus Kristaus mokymu. Nežinodami apie Ortodoksų Bažnyčios mokymą krikščionys daro geriausia, ką gali - gyvena pagal sąžinę, o įvairūs sakramentiniai veiksmai heterodoksinėse (neortodoksinėse) Bažnyčiose yra šio sieko išraiška. Nors ir ji neturi realaus sakramentinio turinio (koks yra jų turinys yra sudėtingas teologinis klausimas), šį turinį jai gali suteikti Dievas per savo Bažnyčią - Ortodoksų Bažnyčią.

Trumpas atsakymas: Lietuvoje ir Vakarų valstybėse, jei žmogus nėra priėmęs sutvirtinimo sakramento Romos Katalikų Bažnyčioje, tai jis priimamas per patepimą mira (sutvirtinimo atitikmenį). Jei jis yra priėmęs sutvirtinimą, tuomet jis priimamas tiesiog per atgailą.

Priėmimo tvarka yra tokia: pirmiausia kunigas turi išsiaiškinti, ar žmogus supranta skirtumus tarp Romos Katalikų Bažnyčios ir Ortodoksų Bažnyčios mokymų, ar prisijungimas sąmoningas. Tada kunigas paskiria dieną ateiti į cerkvę. Jis pasitinka asmenį netoli durų ir klausia, ar šis nori atsisakyti neteisingų mokymų, kuriais sekė. Jis turi atsakyti: noriu. Ar nori priimti Šventosios, Visuotinės ir Apaštališkosios Ortodoksų Bažnyčios mokymą? Turi atsakyti: noriu. Tada kunigas laimina, ženklindamas kryžiaus ženklu tikinčiojo galvą ir tardamas: „Vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“. Jiedu praeina giliau į bažnyčios vidų ir kunigas garsiai taria: „Viešpatį maldaukime“ ir garsiai skaito maldas už tikintįjį. Pasibaigus maldai, tikintysis skaito garsiai Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą („Tikių į Vieną Dievą, Tėvą, Visagalį...“) išpažinus tikėjimą, formaliai jis jau yra ortodoksas, nes išpažįsta tikrąjį tikėjimą. Dabar artimiausiu metu jam reikia prieiti išpažinties už visą gyvenimą ir priimti Kristaus Kūną ir Kraują, kad taptų Kristaus Kūno - Bažnyčios - dalimi, ir būtų jau ortodoksu ne tik pavadinimu, bet ir visa esybe.

Protestantai: Protestantų krikštas yra pripažįstamas, jei žmogus yra krikštytas vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Sutvirtinimo sakramento protestantai nepripažįsta, todėl paprastai protestantai priimami per sutvirtinimo sakramentą (patepimą mira).

Susisiekti su kunigais yra keli lengvi būdai. 1. Mūsų šv. Paraskevės cerkvėje (Didžioji g. 2). Sekmadieniais nuo 12:00 iki 14:00 val. raštinėje (užsukus į cerkvę priangyje, po dešine). Norint susitikti kitu laiku, tarkime, šiokiadieniais, galima skambinti. Klebono tel.: +370 656 57038; 2. Galima nueiti pokalbiui į Šventosios Dvasios vienuolyną (prie Aušros vartų). Jei neklystu, kunigas-vienuolis Nikita budi vienuolyno cerkvėje kasdien po pietų. Šv. Dvasios vienuolyne pamaldos vyksta senąja slavų kalba, daugelis vienuolių nėra lietuviai, tačiau moka lietuviškai.

Kilus norui prisijungti, geriausia būtų pirmiausia tiesiog pabendrauti su kunigu apie tikėjimą.

Kilus neaiškumams galite rašyti man į facebook ar elektroninį paštą (sungaila.gintaras@gmail.com, fb: Gintaras Sungaila), taip pat galite kreiptis į diak. Vitalį Dauparą (tel.: +370 613 79348; fb: Vitalis Dauparas)

Išsamesnis atsakymas: Jei jums rūpi prisijungimo akto teologinė pusė, siūlau perskaityti mano įrašą apie „Katalikybę Rytų Ortodoksų (stačiatikių) akimis“. Prie jo galima būtų pridėti, jog yra tris būdai prijungti heterodoksą prie Ortodoksų Bažnyčios: krikštu, patepimu mira, išpažintimi (atgaila). Vakaruose labiausiai paplitęs trečiasis būdas, kitur, pvz. Šventajame Atono kalne, visus be išimties naujai krikštija. Prijungimo tvarka yra oikonomijos dalis, todėl ją nustato vyskupas ir klebonas.

----------

Susiję įrašai:

Katalikybė Rytų Ortodoksų (stačiatikių) akimis http://ortodoksas.blogspot.com/2012/12/katalikybe-rytu-ortodoksu-staciatikiu.html
Schizmos priežastys http://ortodoksas.blogspot.com/2013/02/schizmos-priezastys.html

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai