Evangelijos ir Šv. Rašto skaitymas Ortodoksų Bažnyčioje

Evangelija - tai Dievo Žodis. O krikščionis tiki, jog „žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 4). Kartais musulmonai kelia klausimą, kodėl mes vadiname Šventąjį Raštą Dievo žodžiu, jei jo neparašė Dievas, o jį parašė Šventosios Dvasios paakinti žmonės, be to, didžioji dalis Raštų nėra tiesioginė Dievo kalba. 

Atsakymas paprastas: Dieviškoji Išmintis (Sophia) - tai Žodis (Logos) tapęs kūnu. Todėl krikščioniui svarbu ne tik tai, ką sako lūpos, kaip sako lūpos, bet ir kaip sakytojas įgyvendina tai, ką sako. Šventasis Raštas yra Dievo Žodis, nes aprašo, kaip Žodis tapo Kūnu.

Todėl teikdami tokią reikšmę Dievo Žodžiui ortodoksai jo neskaito bet kaip. Šventasis Raštas visada skaitomas giedant.

Tradicinis bizantiškas Evangelijos skaitymas:Šventosios Evangelijos pagal Joną skaitymas bažnytine slavų kalba: Nufilmuotas liturginis Evangelijos skaitymas (skaito arkidiakonas):


00:00 - 00:30 : Arkidiakonas prašo vyskupo palaiminti jį, kad galėtų kalbėti šventojo Gerosios Naujienos skelbėjo ir Apaštalo (šiuo atveju, Mato) žodžiais
00:30 -  01:00 : Vyskupas laimina skaitymui ir peržegnoja kryžiaus ženklu arkidiakoną
01:00 - 01:20 : Diakonas skelbia: "Dieviškoji išmintis, stovėkime pagarbiai, išklausykime Šventosios Evangelijos pagal Matą"
1:20 - Vyskupas linki visiems ramybės ("Ramybė visiems", "mir vsem"). Choras atsako: "Ir tavo dvasiai".
1:32 - Arkidiakonas skelbia: "Mato Šventosios Evangelijos skaitymas", choras atsako: "Garbė Tau Viešpatie, Garbė Tau"
2:00 - prasideda Evangelijos skaitymas

Ikischizmatinės Bažnyčios laikais ortodoksiška maniera Evangeliją skaitydavo ir lotyniškoje tradicijoje. Tradicinėse ("ekstraordinariose") lotyniško rito mišiose skaitovas išėjęs iš altoriaus eina prie šiaurinės bažnyčios sienos ir skaito į ją pasisukęs ("apaštalauja blogiui"). Kadangi katalikų bažnyčių altorius yra nukreiptas į vakarus, o ne į rytus (ortodoksų - į rytus), tai einama prie kairiosios sienos. 

Ortodoksų Bažnyčios skaitymo krypties požiūriu laikomasi dviejų praktikų. Iš esmės skaitoma gali būti tiek atsigręžus į rytus (altorių), tiek į vakarus (išėjimą). Skaitymo į rytus atveju diakonas išeina ir atsistoja prie minios. 

Skaitymo į rytus prasmė - visi susirinkusieji, atsigręžę į Dievą, klausosi jo žodžio. Į vakarus - apaštalaujama blogiui. Rusijos Patriarchate labiausiai paplitęs skaitymas į Rytus, nors kai kurie teologai, pavyzdžiui, profesorius Aleksejus Osipovas, teigia, esą Evangelijos skaitymo blogiui tradicija yra graži ir galėtų būti plačiau naudojama. Tačiau abu skaitymo būdai yra vienodai geri.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai