Ψαλμός ΡΛΕ' -135 (136) Psalmė

Graikų k.

Slavų k.:

Psalmės tekstas lietuviškai: http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_136

Psalmės tekstas graikiškai, rusiškai ir slavų kalba: http://azbyka.ru/biblia/?Ps.135&ucs&crg

Psalmių skaitymas ir giedojimas - svarbi ortodoksų maldinės praktikos dalis, pasiekusi mus iš Apaštalų laikų. Psalmės giedamos ar bent skaitomos kasdien. Psalmių autorius - Izraelio karalius, pranašas Dovydas. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai