„Sveika, Marija“ (ortodoksų trad., audio)Ortodoksų tradicijos „Sveika, Marija“. Įrašas iš vakarinių pamaldų.

„Sveika, Marija, malonėmis apdovanotoji Dievo Gimdytoja Mergele! Viešpats su Tavimi! Tu labiausiai palaiminta tarp moterų, ir palaimintas Tavo Įsčių Vaisius, nes pagimdei mūsų sielų Išganytoją.“

Melodija - Maskvos Kristaus Prisikėlimo moterų vienuolyno.

Populiarūs įrašai